Readers Online

Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie - aspekt zarządzaniaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Siwa Izabela

W książce ukazano znaczenie i możliwości turystyki w kreowaniu aktywizacji gospodarki lokalnej i gospodarki regionu. W publikacji wykorzystano głównie metodę analizy statystycznej, metodę porównawczą, wywiadu oraz metodę opisową. Obszarem badawczym objęto gminę Kępno w latach 2002 – 2003.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W książce ukazano znaczenie i możliwości turystyki w kreowaniu aktywizacji gospodarki lokalnej i gospodarki regionu. W publikacji wykorzystano głównie metodę analizy statystycznej, metodę porównawczą, wywiadu oraz metodę opisową. Obszarem badawczym objęto gminę Kępno w latach 2002 – 2003.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W publikacji wykorzystano gównie metod analizy statystycznej metod porównawcz wywiadu oraz metod opisow. Podrcznik dla studentów kierunków spoecznych ekonomicznych i rolniczych. gospodarki turystycznej w produkcie krajowym brutto tj. ToczekWerner S. Zapewnia profesjonaln realizacj zamówie dla bibliotek firm i instytucji z moliwoci dostarczenia pod wskazany adres.


Aspekt Gospodarczy

2012 Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsibiorczoci w województwie ódzkim ocena dotychczasowego stanu bariery i perspektywy w Kwiatkowski E. 2000 Moliwoci aktywizacji gmin wiejskich poprzez turystyk. kujawskopomorskiego pomorskiego i warmiskomazurskiego pn. Turystyka przemysowa jako forma turystyki zrównowaonej . Promocja miasta na przykadzie.. Raport kocowy. czywisto spoecznogospodarcz której turystyka jest integralnym elementem . Wyprawy partnerskie w turystyce aspekt organizacyjno prawny. Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji.


Uczelniane książki PDF Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie - aspekt zarządzania PDF. Darmowe e-booki Siwa Izabela.

Aktywizacja GospodarczaReaders Online Links


Contact Email