Readers Online

Rak gruczołu krokowegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

"Rak gruczołu krokowego stanowi wciąż rosnący problem epidemiologiczny również w Polsce. Związane jest to zarówno z coraz dłuższym czasem życia mężczyzn, jak i coraz powszechniejszym, chociaż bardzo dyskutowanym, oznaczaniem stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA, prostate-specific antigen). W 2012 roku w naszym kraju stwierdzono prawie 11 tys. (10 948) nowych zachorowań oraz ponad 4 tys. (4199) zgonów. W porównaniu z sytuacją epidemiologiczną sprzed dekady (2002 rok) liczba zachorowań wzrosła o 5,7 tys., a zgonów o 0,7 tys. Dane te wskazują, jak wielkie wyzwanie dla urologów, radioterapeutów i onkologów klinicznych stanowi leczenie chorych na raka gruczołu krokowego. Coraz częściej w praktyce klinicznej mamy do czynienia z pacjentami, u których rozpoznano raka prostaty o niskim stopniu złośliwości na bardzo wczesnym etapie choroby lub u których, z uwagi na ich relatywnie krótki spodziewany czas przeżycia, nowotwór nie będzie stanowił praktycznie żadnego zagrożenia. W przypadku takich chorych, coraz częściej proponuje się odstąpienie od aktywnego leczenia na rzecz aktywnego nadzoru (active surveillance) lub bacznej obserwacji (watchful waiting). Przekonanie chorego, a szczególnie jego najbliższych, do takiego postępowania jest zazwyczaj zdecydowanie trudniejsze niż szybkie rozpoczęcie terapii i wymaga od lekarza dobrze ugruntowanej, wszechstronnej wiedzy oraz znacznych zdolności komunikacyjnych. Książka, którą mają Państwo przed sobą, stanowi kompendium aktualnej wiedzy na temat raka gruczołu krokowego i może być przydatnym narzędziem w praktyce lekarskiej. Dzięki przejrzystej formie i bogatym ilustracjom powinna zdecydowanie ułatwić Państwu komunikację z chorymi". Z przedmowyPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Rak gruczołu krokowego stanowi wciąż rosnący problem epidemiologiczny również w Polsce. Związane jest to zarówno z coraz dłuższym czasem życia mężczyzn, jak i coraz powszechniejszym, chociaż bardzo dyskutowanym, oznaczaniem stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA, prostate-specific antigen). W 2012 roku w naszym kraju stwierdzono prawie 11 tys. (10 948) nowych zachorowań oraz ponad 4 tys. (4199) zgonów. W porównaniu z sytuacją epidemiologiczną sprzed dekady (2002 rok) liczba zachorowań wzrosła o 5,7 tys., a zgonów o 0,7 tys. Dane te wskazują, jak wielkie wyzwanie dla urologów, radioterapeutów i onkologów klinicznych stanowi leczenie chorych na raka gruczołu krokowego. Coraz częściej w praktyce klinicznej mamy do czynienia z pacjentami, u których rozpoznano raka prostaty o niskim stopniu złośliwości na bardzo wczesnym etapie choroby lub u których, z uwagi na ich relatywnie krótki spodziewany czas przeżycia, nowotwór nie będzie stanowił praktycznie żadnego zagrożenia. W przypadku takich chorych, coraz częściej proponuje się odstąpienie od aktywnego leczenia na rzecz aktywnego nadzoru (active surveillance) lub bacznej obserwacji (watchful waiting). Przekonanie chorego, a szczególnie jego najbliższych, do takiego postępowania jest zazwyczaj zdecydowanie trudniejsze niż szybkie rozpoczęcie terapii i wymaga od lekarza dobrze ugruntowanej, wszechstronnej wiedzy oraz znacznych zdolności komunikacyjnych. Książka, którą mają Państwo przed sobą, stanowi kompendium aktualnej wiedzy na temat raka gruczołu krokowego i może być przydatnym narzędziem w praktyce lekarskiej. Dzięki przejrzystej formie i bogatym ilustracjom powinna zdecydowanie ułatwić Państwu komunikację z chorymi". Z przedmowyPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


Szczyt zachorowa przypada na siódm i ósm dekad ycia. Najczstszym podtypem histopatologicznym jest gruczolakorak zrazikowy. fachowa ambulatoryjna opieka medyczna obejmujca leczenie i pielgnacj chorych sercu i 2 przeszczepy serca oraz ponad 1 tys. prostate cancer zwany te rakiem stercza a potocznie rakiem prostaty to nowotwór zoliwy.


Rak Gruczołu Krokowego

Kiedy wystpuje rak gruczou krokowego leki ludowe s czsto czone z hormonami które spowalniaj wzrost komórek nowotworowych i zapobiegaj przerzutom. Obecnie wikszo nowotworów gruczou krokowego wykrywana jest wstadium bezobjawowym chorzy s diagnozowani wzwizku ze stwierdzeniem podwyszenia stenia PSA lub trafiaj dourologa z powodu objawów agodnego przerostu gruczou krokowego. Najczciej rak . Brachyterapia krok po kroku. w caym organizmie. Wykrycie go we wczesnym stadium choroby zwiksza szanse na . Rak prostaty najpopularniejszy nowotworów u mczyzn w Polsce. Dowiedz si jak ocenia si stadia raka prostaty i jakie opcje leczenia s dostpne na rónych etapach. Uzna e wartoci te s dostatecznie znaczce aby zaj si zbadaniem czy Biobran wykae skuteczno w podnoszeniu aktywnoci komórek NK u takich pacjentów. choroby wieku podeszego guzy lite nowotwory nowotwory ukadu moczowego przerost prostaty rak jdra rak pcherza moczowego rak prostaty zapalenie najdrza i jdra zapalenie nerek Leszek Orlewicz Prod. W leczeniu . Niniejsza broszura zawiera informacje na temat sposobów diagnozowania i leczenia raka prostaty gruczou krokowego stercza. Rak gruczou krokowego rak prostaty jest nowotworem zwykle gruczolakorak które pojawia si i rozwija si z tkankami prostaty gruczoów. Instynkt prokreacji odgrywa wan rol w yciu kadego czowieka. 4 5 Nieswoiste ziarniniakowe zapalenie gruczou krokowego jest najczstsze a stanowi temu moe towarzyszy rak prostaty. Prawdopodobiestwo zachorowania na raka gruczou krokowego wzrasta po 50. Ta choroba ma do wyrane objawy dlatego wane jest aby w odpowiednim czasie rozpozna przebieg choroby i przeprowadzi kompleksowe leczenie.


Duża książka PDF Rak gruczołu krokowego PDF. Książki elektroniczne .Readers Online Links


Contact Email