Readers Online

Prawo pracy. Pytania i odpowiedziPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Raczkowski Michał, Maniewska Eliza, Rączka Krzysztof, Gersdorf Małgorzata

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Autorami opracowania są wieloletni praktycy prawa pracy: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – sędzia Sądu Najwyższego, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz periodyku „Prawo Pracy. Personel od A do Z”, dr Eliza Maniewska – doktor nauk prawnych, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, dr Michał Raczkowski – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne. Obejmuje w szczególności nowelizacje wprowadzone: ustawą z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dotyczącą wprowadzenia instytucji minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorców, ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącą reformy zasad zatrudnienia terminowego, ustawą z z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych rozszerzającą zakres podmiotowy uprawnień rodzicielskich, obejmując nimi osoby niebędące pracownikami, a także modyfikującą instytucję urlopu rodzicielskiego, który stał się uprawnieniem łącznym obojga rodziców. W książce została przybliżona problematyka oddziaływania ustawodawstwa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne, a także pozycji pracodawcy w grupach przedsiębiorstw. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Autorami opracowania są wieloletni praktycy prawa pracy: prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – sędzia Sądu Najwyższego, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz periodyku „Prawo Pracy. Personel od A do Z”, dr Eliza Maniewska – doktor nauk prawnych, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, dr Michał Raczkowski – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne. Obejmuje w szczególności nowelizacje wprowadzone: ustawą z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dotyczącą wprowadzenia instytucji minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorców, ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącą reformy zasad zatrudnienia terminowego, ustawą z z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych rozszerzającą zakres podmiotowy uprawnień rodzicielskich, obejmując nimi osoby niebędące pracownikami, a także modyfikującą instytucję urlopu rodzicielskiego, który stał się uprawnieniem łącznym obojga rodziców. W książce została przybliżona problematyka oddziaływania ustawodawstwa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne, a także pozycji pracodawcy w grupach przedsiębiorstw. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Doskonaa pomoc przy nauce do egzaminów pastwowych egzaminów na studiach oraz kolokwiów.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wywietlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej penej treci.Sam okrelasz z . Ksika posiada 668 stron i zostaa wydana w 2018 r. Przeczytaj recenzj Prawo pracy. Ksika Prawo pracy Pytania i odpowiedzi wysyka UK tylko 1.90. Jeste tutaj STRONA GÓWNA Infor.pl Prawo Konsument i umowy Prawa konsumenta Prawa pacjenta Kwarantanna pytania i odpowiedzi Kwarantanna pytania i odpowiedzi Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu naraenia na zaraenie.


Prawo Pracy Pytania

7 r Prawo Pracy wykady UWr Prawo karne materialne zagadnienia Udzia turystyki w tworzeniu dochodu narodowego GIS. Dostawa Deutche Post tylko 2. Zobacz o co pytaj i jakie dostaj odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w kategorii Prawo Ksiki. Press Room Dyrektywa o prawach autorskich. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy Dz. Prawo pracy. W podrczniku zaprezentowano problematyk prawa pracy w przystpnej formie pyta i odpowiedzi. Autorzy omówili zagadnienia zwizane z poszczególnymi instytucjami prawnymi uwzgldniajc przy tym dorobek doktryny oraz orzecznictwo Sdu Najwyszego.


Tanie książki Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi PDF. E-booki do pobrania Raczkowski Michał, Maniewska Eliza, Rączka Krzysztof, Gersdorf Małgorzata.Readers Online Links


Contact Email