Readers Online

Edukacja międzykulturowa - konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Grzybowski Przemysław Paweł

„Edukacja międzykulturowa – konteksty” to opracowanie adresowane do uczestników zajęć poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych okolicznościach. Może służyć jako praktyczna pomoc naukowa oraz źródło inspiracji dla studentów, nauczycieli i badaczy. Zawiera wybór kilkunastu artykułów wcześniej opublikowanych w opracowaniach pokonferencyjnych. Oprócz teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki międzykulturowej w perspektywie historycznej ukazują one zróżnicowanie kulturowe w kontekstach od najbardziej popularnych – tożsamości i migracji – po rzadziej opisywane, m.in. kontakty biznesowe, problemy osób ubogich, wykluczanych, chorych i umierających traktowanych jako Obcy. Opowiadają też o próbach poszukiwania wspólnego języka (np. esperanto) i możliwości wykorzystania Internetu w edukacji międzykulturowej. Dociekliwy czytelnik znajdzie tu liczne odesłania do źródeł zagranicznych i stron internetowych, pozwalających poszerzyć wiedzę na opisywane tematy. Książkę uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny zawierający ponad 2000 tytułów literatury przedmiotu w kilkunastu językach (oprócz polskiego m.in. w angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, słowackim, włoskim). To niewątpliwie jeden z największych w Polsce tego rodzaju wybór, nieoceniony dla czytelników dokonujących tematycznego przeglądu najczęściej cytowanych źródeł, w trakcie przygotowania badań, pisania prac semestralnych, dyplomowych. Można w nim znaleźć dokładnie oznaczone (tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania) odesłania do zarówno klasycznych prac naukowych z różnych dyscyplin (m.in. pedagogika, psychologia, antropologia, socjologia); opracowań międzydyscyplinarnych i porównawczych; leksykonów i encyklopedii; jak i niecodziennych, kontrowersyjnych źródeł z dziedziny „multikulti”.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


„Edukacja międzykulturowa – konteksty” to opracowanie adresowane do uczestników zajęć poświęconych zróżnicowaniu kulturowemu w różnych okolicznościach. Może służyć jako praktyczna pomoc naukowa oraz źródło inspiracji dla studentów, nauczycieli i badaczy. Zawiera wybór kilkunastu artykułów wcześniej opublikowanych w opracowaniach pokonferencyjnych. Oprócz teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki międzykulturowej w perspektywie historycznej ukazują one zróżnicowanie kulturowe w kontekstach od najbardziej popularnych – tożsamości i migracji – po rzadziej opisywane, m.in. kontakty biznesowe, problemy osób ubogich, wykluczanych, chorych i umierających traktowanych jako Obcy. Opowiadają też o próbach poszukiwania wspólnego języka (np. esperanto) i możliwości wykorzystania Internetu w edukacji międzykulturowej. Dociekliwy czytelnik znajdzie tu liczne odesłania do źródeł zagranicznych i stron internetowych, pozwalających poszerzyć wiedzę na opisywane tematy. Książkę uzupełnia obszerny przewodnik bibliograficzny zawierający ponad 2000 tytułów literatury przedmiotu w kilkunastu językach (oprócz polskiego m.in. w angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, słowackim, włoskim). To niewątpliwie jeden z największych w Polsce tego rodzaju wybór, nieoceniony dla czytelników dokonujących tematycznego przeglądu najczęściej cytowanych źródeł, w trakcie przygotowania badań, pisania prac semestralnych, dyplomowych. Można w nim znaleźć dokładnie oznaczone (tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania) odesłania do zarówno klasycznych prac naukowych z różnych dyscyplin (m.in. pedagogika, psychologia, antropologia, socjologia); opracowań międzydyscyplinarnych i porównawczych; leksykonów i encyklopedii; jak i niecodziennych, kontrowersyjnych źródeł z dziedziny „multikulti”.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


in Kultura i rozrywka Ksiki i Komiksy . Przemysaw Pawe Grzybowski Edukacja midzykulturowa konteksty to opracowanie adresowane do uczestników zaj powiconych zrónicowaniu kulturowemu w rónych okolicznociach. 2005 nr 2 s. PP Grzybowski.


Język Międzynarodowy

ISBN 76192 Plik zawiera 118 wybranych stron ksiki m.in. Autor Przemysaw Pawe Grzybowski. Edukacja midzykulturowa konteksty Od tosamoci po jzyk midzynarodowy. 1 dysk optyczny DVD. Download for offline reading highlight bookmark or take notes while you read Edukacja midzykulturowa konteksty Od tosamoci po jzyk midzynarodowy. Od tosamoci po jzyk midzynarodowy Edukacja midzykulturowa przewodnik. Od tosamoci po jzyk midzynarodowy Grzybowski Przemysaw Pawe tylko w empik.com 2500 z. Od tosamoci po jzyk midzynarodowy. Edukacja midzykulturowa konteksty Od tosamoci po jzyk midzynarodowy Kraków 2011 GrzybowskiEdukacja miedzykulturowa.i0921 140102. Edukacja midzykulturowa konteksty. Od tosamoci po jzyk midzynarodowy wybrane fragmenty i przewodnik bibliograficzny. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze r . by PP Grzybowski Edukacja midzykulturowa konteksty. Od tosamoci po jzyk midzynarodowy wybrane fragmenty i przewodnik bibliograficzny Recenzuje Danuta Szelejewska. Od tosamoci po jzyk midzynarodowy Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków ISBN 76192.


E-booki do pobrania Edukacja międzykulturowa - konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy PDF. Gdzie są e-booki do pobrania? Grzybowski Przemysław Paweł.Readers Online Links


Contact Email