Readers Online

Peowiacy. Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodległość 1918-1921PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Strzembosz-Pieńkowski Stanisław

Rola i znaczenie Polskiej Organizacji Wojskowej w wydarzeniach prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, a następnie w procesie kształtowania granic i obrony młodej polskiej państwowości wydają się nie do przecenienia. Wspomnienia Stanisława Pieńkowskiego (ps. Strzembosz, do POW wstąpił jeszcze przed piętnastymi urodzinami) ukazują proces tworzenia się środowiskowej więzi opartej na braterstwie broni. Autor nie ogranicza się do przedstawienia wojennych perypetii współtowarzyszy prac konspiracyjnych, lecz stara się jak najpełniej nakreślić ich sylwetki, a także pokrótce zarysowuje ich dalsze losy. Bohaterem tej książki jest środowisko peowiackie, wykazujące się wysoko rozwiniętą świadomością grupową opartą na dumie, niezachwianej wierze w piłsudczykowskie wartości, a także kultem państwa polskiego, którego odbudowa została opłacona sowitą daniną krwi.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Rola i znaczenie Polskiej Organizacji Wojskowej w wydarzeniach prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, a następnie w procesie kształtowania granic i obrony młodej polskiej państwowości wydają się nie do przecenienia. Wspomnienia Stanisława Pieńkowskiego (ps. Strzembosz, do POW wstąpił jeszcze przed piętnastymi urodzinami) ukazują proces tworzenia się środowiskowej więzi opartej na braterstwie broni. Autor nie ogranicza się do przedstawienia wojennych perypetii współtowarzyszy prac konspiracyjnych, lecz stara się jak najpełniej nakreślić ich sylwetki, a także pokrótce zarysowuje ich dalsze losy. Bohaterem tej książki jest środowisko peowiackie, wykazujące się wysoko rozwiniętą świadomością grupową opartą na dumie, niezachwianej wierze w piłsudczykowskie wartości, a także kultem państwa polskiego, którego odbudowa została opłacona sowitą daniną krwi.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodlego 19181921 Rola i znaczenie Polskiej Organizacji Wojskowej w wydarzeniach . Autor StrzemboszPiekowski Stanisaw. Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodlego opracowali i przedmow opatrzyli Micha Andrzejczak i Karol Dziuda ód 2013 ss. Doskonale wyszkoleni bezgranicznie odwani desperacko zdeterminowani bezkompromisowi.


Peowiacy

rocznicy urodzin Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego prezydenta RP na uchodstwie. Urzd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Gorszycielki. Dziennik Heleny z Seifertów Jaboskiej o obleniu Przemyla w I wojnie wiatowej Hanna ImbsJdruszczak. Elbiety Zawackiej. 3690 z 2283 z Do koszyka. Rada Regencyjna ogosia 7 padziernika 1918 roku w imi nieprzedawnionych de narodu polskiego niepodlego Polski.


Czytanie dokumentów PDF Peowiacy. Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodległość 1918-1921 PDF. Czytnik książek PDF, epub, w google Strzembosz-Pieńkowski Stanisław.Readers Online Links


Contact Email