Readers Online

Mechanika ośrodków porowatych



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Monografia będąca wynikiem wieloletnich studiów jej autorów w zakresie zagadnień związanych z geoinżynierią, porosprężystością, termoporosprężystością oraz stanami granicznymi ośrodków porowatych. Stanowi kontynuację prac przedstawionych w monografii Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2008). Problematyka poruszana w pracy jest ostatnio tematem licznych publikacji naukowych, również książkowych, gdyż ma ona istotny wpływ na rozwój kilku dziedzin nauki, w tym geoinżynierii, bioinżynierii oraz technologii tworzenia nowych materiałów o złożonej strukturze. Celem autorów było przedstawienie zagadnień z zakresu teorii filtracji płynów przez ośrodek porowaty, porosprężystości i termoporosprężystości oraz teorii stanów granicznych w sposób maksymalnie jasny, tak aby czytelnik zapoznawał się z materią teorii poczynając od bardzo prostych i elementarnych przykładów, poprzez klasyczne metody analityczne, aż po metody bardziejzaawansowane, oparte na teorii homogenizacji ośrodków niejednorodnych w skali mikroskopowej, czy też zaawansowane metody numeryczne. W miarę możliwości starano się przedstawić fizykę rozpatrywanego procesu poprzez przedstawienie metodyki uzyskiwania równań procesu w oparciu o metody klasyczne przy wykorzystaniu twierdzeń termodynamiki procesów nieodwracalnych czy też w oparciu o twierdzenia teorii homogenizacji. Przykłady, jakimi posłużono się do prezentacji różnych modeli reologicznych, dobrano tak, aby w sposób przejrzysty ilustrowały istotę przedstawionej teorii, a z drugiej strony były interesujące z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.






Monografia będąca wynikiem wieloletnich studiów jej autorów w zakresie zagadnień związanych z geoinżynierią, porosprężystością, termoporosprężystością oraz stanami granicznymi ośrodków porowatych. Stanowi kontynuację prac przedstawionych w monografii Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2008). Problematyka poruszana w pracy jest ostatnio tematem licznych publikacji naukowych, również książkowych, gdyż ma ona istotny wpływ na rozwój kilku dziedzin nauki, w tym geoinżynierii, bioinżynierii oraz technologii tworzenia nowych materiałów o złożonej strukturze. Celem autorów było przedstawienie zagadnień z zakresu teorii filtracji płynów przez ośrodek porowaty, porosprężystości i termoporosprężystości oraz teorii stanów granicznych w sposób maksymalnie jasny, tak aby czytelnik zapoznawał się z materią teorii poczynając od bardzo prostych i elementarnych przykładów, poprzez klasyczne metody analityczne, aż po metody bardziejzaawansowane, oparte na teorii homogenizacji ośrodków niejednorodnych w skali mikroskopowej, czy też zaawansowane metody numeryczne. W miarę możliwości starano się przedstawić fizykę rozpatrywanego procesu poprzez przedstawienie metodyki uzyskiwania równań procesu w oparciu o metody klasyczne przy wykorzystaniu twierdzeń termodynamiki procesów nieodwracalnych czy też w oparciu o twierdzenia teorii homogenizacji. Przykłady, jakimi posłużono się do prezentacji różnych modeli reologicznych, dobrano tak, aby w sposób przejrzysty ilustrowały istotę przedstawionej teorii, a z drugiej strony były interesujące z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Mechanika orodków porowatych. Strona Wydziau Inynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Rakowa 56 Wrocaw woj. Autorem ksiki jest Tomasz Strzelecki.


Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Anny Jagiellonki w Kaliszu w 1948 r. Mechanika orodków porowatych Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne. Problematyka poruszana w pracy. Informacje o MECHANIKA ORODKÓW POROWATYCH TOMASZ STRZELECKI 8654550129 w archiwum Allegro. Ksika Mechanika orodków porowatych autorstwa Opracowanie zbiorowe dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 9217 z. 502 209 006 email Wydawnictwo . Prac kocz przykady zastosowania metody homogenizacji jako narzdzia obliczeniowego uytecznego w praktyce inynierskiej. Zobacz inne Historia i literatura faktu najtasze i najlepsze oferty . WITROWARAJCHERT D. Allegro.pl Rado zakupów i . Streszczenia referatów. Przez pyny rozumie si tutaj zarówno ciecze jak i gazy.


Dobre książki PDF Mechanika ośrodków porowatych PDF. Biblioteka Naukowa .



Readers Online Links


Contact Email