Readers Online

Kultura organizacji a znaczenie pracy. Etnograficzne studium władzy, działania i partycypacji w amerykańskiej kooperatywie pracowniczejPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Prokopowicz Piotr

Książka stanowi pogłębione, etnograficzne studium przypadku strategii budowania kultury organizacji w jednej z najstarszych kooperatyw zajmujących się produkcją kawy Fair Trade w Ameryce Północnej. Badania terenowe, które rozpoczęły się jako eksploracja subiektywnych znaczeń pracy w demokratycznym miejscu pracy, ostatecznie przekształciły się w krytyczną analizę sposobu, w jaki kulturowe modele pracy są konstruowane, rekonstruowane oraz wiązane z codziennymi działaniami menedżerów, pracowników i członków kooperatywy. W książce zostały poddane analizie zarówno mechanizmy odpowiedzialne za niezgodność pomiędzy retoryką a praktyką kulturową w kooperatywie, jak i skuteczne praktyki hegemoniczne oraz rytuały, które pomagają w kontroli wyobrażeń pracowników na temat znaczenia pracy w organizacji spółdzielczej. To pozycja wyjątkowa na polskim rynku ? nikt do tej pory nie publikował w języku polskim praktycznej, antropologicznej analizy relacji między kulturą organizacji i pracą, szczególnie w organizacji zarządzanej zgodnie z zasadami spółdzielczymi.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Książka stanowi pogłębione, etnograficzne studium przypadku strategii budowania kultury organizacji w jednej z najstarszych kooperatyw zajmujących się produkcją kawy Fair Trade w Ameryce Północnej. Badania terenowe, które rozpoczęły się jako eksploracja subiektywnych znaczeń pracy w demokratycznym miejscu pracy, ostatecznie przekształciły się w krytyczną analizę sposobu, w jaki kulturowe modele pracy są konstruowane, rekonstruowane oraz wiązane z codziennymi działaniami menedżerów, pracowników i członków kooperatywy. W książce zostały poddane analizie zarówno mechanizmy odpowiedzialne za niezgodność pomiędzy retoryką a praktyką kulturową w kooperatywie, jak i skuteczne praktyki hegemoniczne oraz rytuały, które pomagają w kontroli wyobrażeń pracowników na temat znaczenia pracy w organizacji spółdzielczej. To pozycja wyjątkowa na polskim rynku ? nikt do tej pory nie publikował w języku polskim praktycznej, antropologicznej analizy relacji między kulturą organizacji i pracą, szczególnie w organizacji zarządzanej zgodnie z zasadami spółdzielczymi.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Etnograficzne studium wadzy dziaania i partycypacji w amerykaskiej kooperatywie pracowniczej. A co mylisz o polecaniu nowych pracowników przez aktualnych?. w kontroli wyobrae pracowników na temat znaczenia pracy w organizacji spódzielczej. Kultura organizacyjna jest wanym elementem skadowym organizacji oddziauje na róne obszary ycia organizacyjnego wywierajc wpyw na ksztat pozostaych elementów który uwidacznia si m.in. Jej niekwestionowana dzi warto powoduje e coraz czciej jest uwzgldniana w. Kultura organizacji a znaczenie pracy etnograficzne studium wadzy dziaania i partycypacji w amerykaskiej kooperatywie pracowniczej Piotr Prokopowicz t.


Studium Co To Znaczy

Kultura bywa postrzegana jako osobowo konkretnej organizacji która wyrónia j z otoczenia i pozwala odnale si w 1niej. Tabela zaleno midzy ocen na rynku pracy w Polsce a ocen lokalnego rynku pracy Czy Panai zdaniem w cigu najbliszego roku sytuacja na rynku pracy w Polsce zdecydowanie si poprawi raczej si poprawi pozostanie bez zmian raczej si pogorszy zdecydowanie si pogorszy trudno powiedzie. Kultura roli. Zawsze najlepsza muzyka i najwiesze fakty. Ksika Kultura organizacji a znaczenie pracy Etnograficzne studium wadzy dziaania i partycypacji w amerykaskiej kooperatywie pracowniczej pochodzi z wydawnictwa WUJ. Sztuka kierowania szki ce o kulturze. Piotr Prokopowicz Kultura organizacji a znaczenie pracy Etnograficzne studium wadzy dziaania i partycypacji w amerykaskiej kooperatywie pracowniczej. W kierunku respektowania interesów pracowników red. 10.W okresie powojennym problematyka mniejszoci praktycznie nie bya obecna w polskim dyskursie publicznym. Jej najwaniejsz cech jest fakt i jest ona jedyn trwa rónic kadej firmy. Internetowy sownik synonimów jzyka polskiego online. Request PDF Kultura organizacji a znaczenie pracy etnograficzne studium wadzy dziaania i partycypacji w amerykaskiej kooperatywie pracowniczej The .


E-booki w języku czeskim PDF Kultura organizacji a znaczenie pracy. Etnograficzne studium władzy, działania i partycypacji w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej PDF. Katalog e-booków w Pradze Prokopowicz Piotr.Readers Online Links


Contact Email