Readers Online

Wzory pism i dokumentów. Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświatyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marciniak Lidia, Gawroński Krzysztof

Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę – Prawo oświatowe, ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, czy ustawę o systemie oświaty.Prezentowane wzory dotyczą m.in. takich zagadnień, jak: zakładanie, prowadzenie, likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, powierzenie funkcji kierowniczych w oświacie i odwołanie z nich, dotacje dla szkół i placówek, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne, wewnętrzne prawo szkolne, bhp w placówce oświatowej, pomoc materialna dla uczniów, zarządzanie informacją, kontrola zarządcza w oświatowych jednostkach budżetowych, rekrutacja do szkół i przedszkoli, organizacja i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w okresie czasowego zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa. Ponadto, książka uwzględnia nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem MEN z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Opracowanie ma na celu ułatwienie czytelnikowi rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę – Prawo oświatowe, ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, czy ustawę o systemie oświaty.Prezentowane wzory dotyczą m.in. takich zagadnień, jak: zakładanie, prowadzenie, likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych, powierzenie funkcji kierowniczych w oświacie i odwołanie z nich, dotacje dla szkół i placówek, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne, wewnętrzne prawo szkolne, bhp w placówce oświatowej, pomoc materialna dla uczniów, zarządzanie informacją, kontrola zarządcza w oświatowych jednostkach budżetowych, rekrutacja do szkół i przedszkoli, organizacja i funkcjonowanie szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w okresie czasowego zawieszenia zajęć z powodu epidemii koronawirusa. Ponadto, książka uwzględnia nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem MEN z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Opracowanie ma na celu ułatwienie czytelnikowi rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Tre ksiki stanowi wzory. takich zagadnie jak zakadanie prowadzenie likwidacja szkó i placówek publicznych i niepublicznych przeksztacanie publicznych szkó i zespoów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego. Promocje nawet do 35. Wzory pism i dokumentów Prawo owiatowe i ustawa o systemie owiaty opis wydawcy. Prezentowane wzory dotycz m.in. Informacje o Wzory pism i dokumentów Prawo owiatowe i ustawa 9320229023 w archiwum Allegro.


Ustawa O Systemie Oświaty A Prawo Oświatowe

Wszystkie dziedziny nauk. obowizuje od dnia 1 wrzenia 2017 r.. Autorzy Krzysztof Gawroski Lidia Marciniak. Zapraszamy do odwiedzania naszej bazy dokumentów przydatnej w codziennej pracy w owiacie. Ustawa o systemie owiaty obecnie peni ju tylko funkcj uzupeniajc wobec podstawowego aktu prawnego bdcego fundamentem zreformowanego systemu edukacji Prawa owiatowego u.P.o.. Ksika w kategorii Literatura. Karta Nauczyciela Dz. Jak to wyglda po 1 wrzenia 2017 r.


Katalog e-booków w Pradze Wzory pism i dokumentów. Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty PDF. Książki elektroniczne PDF epub Marciniak Lidia, Gawroński Krzysztof.

Elżbieta Marciniak Prawo Oświatowe A Ustawa O Systemie OświatyReaders Online Links


Contact Email