Readers Online

Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jasiecki Krzysztof

W książce zaprezentowano kierunki rozwoju lobbingu w Polsce oraz profesjonalne standardy w zakresie rzecznictwa interesów w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Analizując polski lobbing, autorzy skupili się przede wszystkim na działaniach prowadzonych przez społeczne i gospodarcze organizacje pozarządowe wobec centralnych instytucji władzy. Z książki czytelnik dowie się: jakie są narzędzia i instrumenty lobbingu, jakie formy może przybierać rzecznictwo interesów, czym lobbing europejski różni się od lobbingu amerykańskiego, na czym polega specyfika lobbingu w Polsce, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach Unii Europejskiej, jakie regulacje o charakterze ustawowym i środowiskowym normują działalność lobbingową, w czym przejawia się profesjonalizacja rzecznictwa interesów we współczesnym świecie. Książka dostarcza wielu praktycznych informacji przydatnych dla osób, które zajmują się działalnością lobbingową. Przedstawiono w niej zasady skutecznego rzecznictwa interesów oraz główne strategie i techniki stosowane przez lobbystów. Publikacja zawiera także liczne opisy kampanii lobbingowych oraz wypowiedzi profesjonalnych lobbystów.


W książce zaprezentowano kierunki rozwoju lobbingu w Polsce oraz profesjonalne standardy w zakresie rzecznictwa interesów w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Analizując polski lobbing, autorzy skupili się przede wszystkim na działaniach prowadzonych przez społeczne i gospodarcze organizacje pozarządowe wobec centralnych instytucji władzy. Z książki czytelnik dowie się: jakie są narzędzia i instrumenty lobbingu, jakie formy może przybierać rzecznictwo interesów, czym lobbing europejski różni się od lobbingu amerykańskiego, na czym polega specyfika lobbingu w Polsce, jak prowadzi się działalność lobbingową w instytucjach Unii Europejskiej, jakie regulacje o charakterze ustawowym i środowiskowym normują działalność lobbingową, w czym przejawia się profesjonalizacja rzecznictwa interesów we współczesnym świecie. Książka dostarcza wielu praktycznych informacji przydatnych dla osób, które zajmują się działalnością lobbingową. Przedstawiono w niej zasady skutecznego rzecznictwa interesów oraz główne strategie i techniki stosowane przez lobbystów. Publikacja zawiera także liczne opisy kampanii lobbingowych oraz wypowiedzi profesjonalnych lobbystów.


Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006 Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006 M.M. 2 M.M Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu samorzdowego na wiecie w Lobbing . LOBBING I INNE FORMY WYWIERANIA NACISKU NA STANOWIENIE PRAWA Demonstracja Manifestacja ACTA Pikieta Midzynarodowa umowa której celem jest ochrona praw do wasnoci intelektualnej. MOLDAZDZIECH M. Kurczewska Lobbing.


Lobbing Co To

W klasycznej ju definicji Philipa Kotlera lobbing okrela si jako kontaktowanie si i przekonywanie czonków cia ustawodawczych i urzdników pastwowych do okrelonych rozwiza prawnych i administracyjnych4. Sztuka skutecznego wy . Document Information click to expand document information. lobbing bezporedni lub nawizaniem kontaktów z urzdnikami publicznymi w imieniu firmy 3M pracownicy firmy 3M musz skonsultowa si z Dziaem ds. MoldaZdziech U. Zobacz i zamów . Ksztatowanie si demokracji w Polsce oraz rozwój gospodarki rynkowej i otwarcie na wiatowe rynki stwarza zapotrzebowanie na nowe profesjonalne . FREE shipping on eligible orders. Skuteczno regulacji prawnych zaley midzy. Skuteczna asertywno wymaga cigego treningu niezwykle przydatnego dla osób których praca wymaga dobrej prezencji komunikatywnoci refleksu sytuacyjnego oraz umiejtnoci skutecznego wywierania wpywu na innych sowem dla osób które pracuj w kontakcie z innymi ludmi czyli me.


Tanie e-booki Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu PDF. Książki na forum PDF Jasiecki Krzysztof.Readers Online Links


Contact Email