Readers Online

Wieczna krucjata. Szkice o Don KichociePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Okrągłe rocznice publikacji „Don Kichota” i śmierci jego autora to dobry pretekst, aby ponownie – czterysta lat później – przeczytać arcypowieść Miguela Cervantesa i zastanowić się nad jej miejscem w powszechnej przestrzeni kulturowej. Niniejsza monografia proponuje wielowymiarowe spojrzenie uwzględniające wybrane perspektywy poszczególnych autorów, reprezentujących rozmaite dyscypliny nauk humanistycznych. Wyłaniająca się z dwunastu pomieszczonych w zbiorze szkiców migawkowa mozaika kontekstualizujących odczytań jest świadectwem niesłabnącej inspiracyjności dzieła Cervantesa i stanowi użyteczne uzupełnienie niezmiennie aktualnej relektury przygód przemyślnego rycerza.


Okrągłe rocznice publikacji „Don Kichota” i śmierci jego autora to dobry pretekst, aby ponownie – czterysta lat później – przeczytać arcypowieść Miguela Cervantesa i zastanowić się nad jej miejscem w powszechnej przestrzeni kulturowej. Niniejsza monografia proponuje wielowymiarowe spojrzenie uwzględniające wybrane perspektywy poszczególnych autorów, reprezentujących rozmaite dyscypliny nauk humanistycznych. Wyłaniająca się z dwunastu pomieszczonych w zbiorze szkiców migawkowa mozaika kontekstualizujących odczytań jest świadectwem niesłabnącej inspiracyjności dzieła Cervantesa i stanowi użyteczne uzupełnienie niezmiennie aktualnej relektury przygód przemyślnego rycerza.


Naukowego UAM ukazaa si monografia zbiorowa Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie. Adama Mickiewicza. Nabokov Wykady o Don Kichocie Warszawa 2001 U. Eco O literaturze Warszawa 2003.


Don Kichot Opracowanie

Opowiadanie o wspóczesnym Don Kichocie. W Don Kichocie Cervantes dokona konfrontacji dwóch przeciwstawnych sobie wiatów wyidealizowanego znanego gównie z wzorców literackich oraz rzeczywistego kierujcego si dosy bezwzgldnymi zasadami i pozbawionego zazwyczaj romantyzmu. Gdyby w roku 1951 Nabokov nie przyj zastpstwa na Harvardzie a wraz z nim obowizku wygoszenia cyklu wykadów o narodzinach gatunku powieci by moe nigdy nie przestudiowaby Don Kichota gdy mia go za utwór sztampowy i prostacki. Wystpuje tu znacznie wicej ciekawych bohaterów z których prym wiedzie oczywicie Sanczo Pansa. Wieczna krucjata. Metody logiki.


Internetowy samouczek online w formacie PDF Wieczna krucjata. Szkice o Don Kichocie PDF. Elektroniczne książki elektroniczne PDF .Readers Online Links


Contact Email