Readers Online

Wizje człowieka przyszłości. Tworzenie historycznych i aktualnych podstaw kreacji wizji człowieka przyszłościPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pomykało Wojciech

"Książka prof. W. Pomykało jest zainteresowania tematem, który już dziś i w nadchodzących dziesięcioleciach odegra dominującą rolę. Tym tematem jest miejsce człowieka w naszej ziemskiej rzeczywistości w najbliższych dziesięcioleciach na wszystkich kontynentach. Przełamanie braku zainteresowania tą wschodzącą problematyką, zarówno filozoficzną jak i pedagogiczną, od rozwiązania której tak bardzo zależy los wszystkich i każdego z osobna, daleka droga. (...) Książka ta raczej otwiera cykl publikacji, które powinny podejmować tę złożoną problematykę, niż podsumowuje bogatą literaturę na temat przejścia z epoki elektryczności do epoki sztucznej inteligencji". Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Opary"Wojciech Pomykało pragnie odrodzić humanizm w relacjach międzyludzkich, czego nie gwarantują wystarczająco tzw. prawa człowieka. Odkrywcze jest ustalenie przez prof. Pomykało przedmiotu badań pedagogiki w XXI wieku. Należy podkreślić, że prof. Pomykało podejmuje (...) wiele nieporuszanych dotąd w literaturze naukowej problemów, a są one istotne dla pedagogiki. O wyjątkowej aktualności tej pracy świadczy zawarta w niej analiza zagrożeń płynących z epidemii wywołanej koronawirusem. Przewidywane przez Autora w związku z tym zmiany w świecie powinny także być brane pod uwagę przez pedagogów. W konsekwencji szczególnym zadaniem staję się opracowanie nowych podręczników z zakresu pedagogiki". Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Szyszkowskiej Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


"Książka prof. W. Pomykało jest zainteresowania tematem, który już dziś i w nadchodzących dziesięcioleciach odegra dominującą rolę. Tym tematem jest miejsce człowieka w naszej ziemskiej rzeczywistości w najbliższych dziesięcioleciach na wszystkich kontynentach. Przełamanie braku zainteresowania tą wschodzącą problematyką, zarówno filozoficzną jak i pedagogiczną, od rozwiązania której tak bardzo zależy los wszystkich i każdego z osobna, daleka droga. (...) Książka ta raczej otwiera cykl publikacji, które powinny podejmować tę złożoną problematykę, niż podsumowuje bogatą literaturę na temat przejścia z epoki elektryczności do epoki sztucznej inteligencji". Z recenzji prof. dr. hab. Stefana Opary"Wojciech Pomykało pragnie odrodzić humanizm w relacjach międzyludzkich, czego nie gwarantują wystarczająco tzw. prawa człowieka. Odkrywcze jest ustalenie przez prof. Pomykało przedmiotu badań pedagogiki w XXI wieku. Należy podkreślić, że prof. Pomykało podejmuje (...) wiele nieporuszanych dotąd w literaturze naukowej problemów, a są one istotne dla pedagogiki. O wyjątkowej aktualności tej pracy świadczy zawarta w niej analiza zagrożeń płynących z epidemii wywołanej koronawirusem. Przewidywane przez Autora w związku z tym zmiany w świecie powinny także być brane pod uwagę przez pedagogów. W konsekwencji szczególnym zadaniem staję się opracowanie nowych podręczników z zakresu pedagogiki". Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Szyszkowskiej Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


z Akwinu koncepcja godnoci osoby ludzkiej jako podstawy prawa. Tworzenie historycznych i aktualnych podstaw kreacji wizji czowieka przyszoci Ksika. Ju kilkanacie lat zajmuje si problemem zdefiniowania wizji podanego ksztatu czowieka przyszoci. To ycie jest obserwowane przez H.


Książki O Wizji Przyszłości

Wolno polityczna nie jest i nie moe by oparta na relatywistycznej tezie e wszystkie wizje dobra czowieka s równie prawdziwe i maj tak sam warto ale winna opiera si na fakcie e wszelka dziaalno polityczna zmierza zawsze do bardzo konkretnej realizacji prawdziwego dobra czowieka i dobra spoecznego w. Ksztatowanie czowieka w nowoytnej historii i . Wizje czowieka przyszoci. Wizje czowieka przyszocieBook. Tworzenie historycznych i aktualnych podstaw kreacji wizji czowieka . Kopka Jednostka wobec moralnoci subiektywna wizja przyszoci w Wartoci . Odbywajce si cyklicznie w Krakowie wydarzenie od kilku lat pozwala zajrze nie tylko w obecne ale równie przysze trendy daje jasn odpowied na pytanie co nas czeka. Jest to temat zarówno pedagogiczny jak i ogólnospoeczny. Przekad wzajemny odmiennych wizji wiata angauje obie wymienione nauki a take lingwistyk filozofi jzyka i fenomenologi. przyczyny i skutki wydarze dokona prostej rekonstrukcji wydarze historycznych ustnie i pisemnie c.


e-booki z biblioteki PDF Wizje człowieka przyszłości. Tworzenie historycznych i aktualnych podstaw kreacji wizji człowieka przyszłości PDF. Internetowe e-booki PDF Pomykało Wojciech.Readers Online Links


Contact Email