Readers Online

Dokumentacja wdrożenia RODOPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Gałaj-Emiliańczyk Konrad

Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – wynikające z RODO.Zbiór zawiera przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki którym będzie to możliwe.Autorem publikacji jest prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji zawodowo zajmujący się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych.W książce przedstawiono kolejność podejmowania działań tak, aby każde następne działanie wynikało z poprzedniego. Pierwszym działaniem, które należy podjąć, wdrażając RODO, jest według autora audyt zgodności stanu faktycznego z RODO. Następnie: przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA) oraz inwentaryzacji zasobów biorących udział w procesach, przeprowadzenie analizy ryzyka w stosunku do zasobów biorących udział w procesach i wdrożenie planu postępowania z ryzykiem, modelowanie procesów i zabezpieczeń, czego finałem jest przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przeszkolenie personelu z nowych procedur postępowania z danymi osobowymi.Omówienie zagadnień zostało wzbogacone licznymi przykładami sytuacji, które mogą wystąpić zarówno w firmach, jak i jednostkach budżetowych.W dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej, w tym: politykę bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, rejestr incydentów ochrony danych osobowych, zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych, arkusz DPIA (Data Protection Impact Analysis), listę kontrolną zgodności z RODO, arkusz inwentaryzacji zasobów, arkusz analizy ryzyka, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, klauzule zgody na przetwarzanie danych, arkusz realizacji poszczególnych praw osoby, której dane dotyczą (m.in. prawa do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), wniosek osoby fizycznej o realizację praw wynikających z RODO (m.in. prawa do bycia zapomnianym, prawa ograniczenia przetwarzania) i odpowiedź na niego. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – wynikające z RODO.Zbiór zawiera przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki którym będzie to możliwe.Autorem publikacji jest prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji zawodowo zajmujący się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych.W książce przedstawiono kolejność podejmowania działań tak, aby każde następne działanie wynikało z poprzedniego. Pierwszym działaniem, które należy podjąć, wdrażając RODO, jest według autora audyt zgodności stanu faktycznego z RODO. Następnie: przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA) oraz inwentaryzacji zasobów biorących udział w procesach, przeprowadzenie analizy ryzyka w stosunku do zasobów biorących udział w procesach i wdrożenie planu postępowania z ryzykiem, modelowanie procesów i zabezpieczeń, czego finałem jest przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przeszkolenie personelu z nowych procedur postępowania z danymi osobowymi.Omówienie zagadnień zostało wzbogacone licznymi przykładami sytuacji, które mogą wystąpić zarówno w firmach, jak i jednostkach budżetowych.W dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej, w tym: politykę bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, rejestr incydentów ochrony danych osobowych, zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych, arkusz DPIA (Data Protection Impact Analysis), listę kontrolną zgodności z RODO, arkusz inwentaryzacji zasobów, arkusz analizy ryzyka, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, klauzule zgody na przetwarzanie danych, arkusz realizacji poszczególnych praw osoby, której dane dotyczą (m.in. prawa do bycia zapomnianym, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych), wniosek osoby fizycznej o realizację praw wynikających z RODO (m.in. prawa do bycia zapomnianym, prawa ograniczenia przetwarzania) i odpowiedź na niego. Plik suplementu można pobrać przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Obowizkowy audyt cykliczny Cykliczne wykonywanie sprawdze i przegldów jest w myl RODO obowizkowe i wynika wprost z art. Out of these the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Autorem ksiki jest Konrad GaajEmiliaczyk. Dokumentacja RODO w biurze rachunkowym. Oferujemy elastyczn form wspópracy staej lub doranej. Dokumentacja wdroenia RODO.


Rodo Oddk

Proste to RODO Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. Jak dostosowa si do wprowadzonych zmian? 14. Procedury do wdroenia dokumentacji medycznej elektronicznej. Super Sprzedawcy. Dokumentacja wdroenia RODO z suplementem elektronicznym. Czas na RODO Co nas czeka? Zespó RODO RK Legal 2. 1 Rzetelne kompletowanie dokumentacji pierwszym etapem wdroenia RODO powinna by analiza funkcjonujcej w organizacji dokumentacji . Cykliczne spotkania monitoring oraz kontrola procesu zarzdzania danymi osobowymi. Dokumentacja wdroenia RODO z suplementem elektro. Praktyczne aspekty wdroenia RODO 2. Dokumentacja pokazuje krok po kroku jak wdroy w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych wynikajce z RODO.


Jak zdobywać i czytać e-booki? Dokumentacja wdrożenia RODO PDF. Książki elektroniczne oferują PDF Gałaj-Emiliańczyk Konrad.Readers Online Links


Contact Email