Readers Online

Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart CityPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Orłowski Aleksander

Prezentowana książka ma dostarczyć nową perspektywę spojrzenia na Smart City - dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast. Niniejsza publikacja przedstawia drogę pomiędzy miastem a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze.W celu pokazania tej drogi konieczne było przeprowadzenie badań w miastach. Przedstawiono badania przeprowadzone w dziesięciu polskich, dużych urzędach miejskich, w których badanie dotyczyło prezydentów, wiceprezydentów, sekretarzy i osób odpowiedzialnych za Smart City, aby przeanalizować zachodzące procesy zmian. Gotowość urzędu miejskiego wydaje się być bardziej istotna niż pojedyncze badanie stwierdzające na ile dane miasto jest obecnie Smart. Pozwala bowiem planować i ograniczać ryzyko projektów Smart City, a jednocześnie wskazywać kolejność zmian, niezbędnych do dokonania także przez sam urząd miejski.Efektem prac są zaprezentowane w tej książce: Nowa koncepcja Smart City - Procesowa dynamiczna koncepcja gotowości urzędu miasta do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City. Model dla tej koncepcji, który sprawi, że będzie mierzalna - Model gotowości procesowej urzędu miejskiego do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City. Dedykowaną ramę badawczą - Metodologiczna Rama Badawcza Smart City. Każdy z efektów poddano weryfikacji w wybranych urzędach miejskich, organizacjach pozarządowych oraz firmach informatycznych, proponując jednocześnie nową metodę weryfikacji oraz środowisko do dalszej rozbudowy modelu przez kolejne urzędy miejskie.Prezentowana praca skierowana jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozwój Smart City w urzędach miejskich oraz dostawców rozwiązań technologicznych dla miast. Konieczne jest uwzględnienie w tym miejscu przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, dla których problematyka udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych miasta jest znacząca. Książką powinni być także zainteresowani przedstawiciele firm oraz jednostek naukowo-badawczych tworzących sieci powiązań i przekazujących wiedzę oraz doświadczenie związane z rozwojem Smart City. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prezentowana książka ma dostarczyć nową perspektywę spojrzenia na Smart City - dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast. Niniejsza publikacja przedstawia drogę pomiędzy miastem a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze.W celu pokazania tej drogi konieczne było przeprowadzenie badań w miastach. Przedstawiono badania przeprowadzone w dziesięciu polskich, dużych urzędach miejskich, w których badanie dotyczyło prezydentów, wiceprezydentów, sekretarzy i osób odpowiedzialnych za Smart City, aby przeanalizować zachodzące procesy zmian. Gotowość urzędu miejskiego wydaje się być bardziej istotna niż pojedyncze badanie stwierdzające na ile dane miasto jest obecnie Smart. Pozwala bowiem planować i ograniczać ryzyko projektów Smart City, a jednocześnie wskazywać kolejność zmian, niezbędnych do dokonania także przez sam urząd miejski.Efektem prac są zaprezentowane w tej książce: Nowa koncepcja Smart City - Procesowa dynamiczna koncepcja gotowości urzędu miasta do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City. Model dla tej koncepcji, który sprawi, że będzie mierzalna - Model gotowości procesowej urzędu miejskiego do wspomagania zarządzania procesami przejścia ścieżki Smart City. Dedykowaną ramę badawczą - Metodologiczna Rama Badawcza Smart City. Każdy z efektów poddano weryfikacji w wybranych urzędach miejskich, organizacjach pozarządowych oraz firmach informatycznych, proponując jednocześnie nową metodę weryfikacji oraz środowisko do dalszej rozbudowy modelu przez kolejne urzędy miejskie.Prezentowana praca skierowana jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozwój Smart City w urzędach miejskich oraz dostawców rozwiązań technologicznych dla miast. Konieczne jest uwzględnienie w tym miejscu przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich, dla których problematyka udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych miasta jest znacząca. Książką powinni być także zainteresowani przedstawiciele firm oraz jednostek naukowo-badawczych tworzących sieci powiązań i przekazujących wiedzę oraz doświadczenie związane z rozwojem Smart City. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Model gotowoci procesowej urzdu miejskiego dojcia do Smart City Orowski Aleksander. Model gotowoci procesowej urzdu miejskiego dojcia do Smart City Prezentowana ksika ma dostarczy now perspektyw spojrzenia na Smart City dotychczas koncentrowano si na opisie Smart City lub na opisie miast. Model gotowoci procesowej urzdu miejskiego dojcia do Smart CityPrezentowana ksika ma dostarczy now perspektyw spojrzenia na Smart City dotychczas koncentrowano si na opisie Smart City lub na opisie miast.Ksigarnia internetowa INFOR.pl to ksiki ebooki serwisy specjalistycze dla ksigowych prawników kadrowych. Model gotowoci procesowej urzdu miejskiego dojcia do Smart City opis wydawcy Niniejsza publikacja przedstawia drog pomidzy miastem a Smart City wskazujc urzd miejski jako kluczow instytucj zarzdzajc procesami przejcia na tej drodze. Zrealizowa projekty z zakresu Strategii Smart City GIS eadministracji zrównowaonego rozwoju oraz analizy i wizualizacji danych miejskich m.in.


The Smart Model

Prezentowana ksika ma dostarczy now perspektyw spojrzenia na Smart City dotychczas koncentrowano si na opisie Smart City lub na opisie miast. Nowa koncepcja Smart City Procesowa dynamiczna koncepcja gotowoci urzdu miasta do wspomagania zarzdzania procesami przejcia cieki Smart City. Szybka i bezpieczna . Na pewno nie jest to ksika dla osób poszukujcych podstawowych informacji o idei smart city. Zawodowo zajmuje si badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities wspóautor bada gotowoci do Smart City dziesiciu czoowych polskich urzdów miejskich autor ksiki Model gotowoci procesowej urzdu miejskiego dojcia do Smart City 2019. rednia ocen 80 10 1 ocen. Monografia pt. Zakres tematyczny obejmuje autobusy tramwaje metro kolej. Pozwala bowiem planowa i ogranicza ryzyko projektów Smart City a jednoczenie wskazywa kolejno zmian niezbdnych do dokonania take przez sam urzd miejski.


Książki elektroniczne w formacie PDF Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City PDF. Darmowe e-booki Orłowski Aleksander.Readers Online Links


Contact Email