Readers Online

Komunikowanie się z Chorym PsychiczniePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Wilczek-Rużyczka Ewa

Komunikowanie się z człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi wymaga odpowiednich predyspozycji osobowościowych ze strony osoby komunikującej się i wiedzy zarówno z zakresu komunikowania się, jak i dotyczącej jego problemów, wynikających z sytuacji choroby. Zaliczyć do tego można szczególnie wrażliwość, empatię i autentyczność oraz umiejętność stosowania technik komunikowania się w kontakcie terapeutycznym. Wynika to z tego, że mimo postępów w medycynie, w psychiatrii kontakt z chorym i rozmowa z nim pozostają nadal podstawowymi narzędziami w procesie terapii; odnosi się to zarówno do pracy lekarza, jak i pielęgniarki czy psychologa. Książka jest skierowana do wszystkich osób, które chcą pomagać chorym psychicznie, również do studentów kierunków medycznych i humanistycznych, którzy w trakcie studiów podejmą próby kontaktu z tymi pacjentami, a w przyszłości pragną im pomagać. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych.


Komunikowanie się z człowiekiem z zaburzeniami psychicznymi wymaga odpowiednich predyspozycji osobowościowych ze strony osoby komunikującej się i wiedzy zarówno z zakresu komunikowania się, jak i dotyczącej jego problemów, wynikających z sytuacji choroby. Zaliczyć do tego można szczególnie wrażliwość, empatię i autentyczność oraz umiejętność stosowania technik komunikowania się w kontakcie terapeutycznym. Wynika to z tego, że mimo postępów w medycynie, w psychiatrii kontakt z chorym i rozmowa z nim pozostają nadal podstawowymi narzędziami w procesie terapii; odnosi się to zarówno do pracy lekarza, jak i pielęgniarki czy psychologa. Książka jest skierowana do wszystkich osób, które chcą pomagać chorym psychicznie, również do studentów kierunków medycznych i humanistycznych, którzy w trakcie studiów podejmą próby kontaktu z tymi pacjentami, a w przyszłości pragną im pomagać. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych.


Komunikowanie si z chorym psychicznie 2007. Komunikowanie si z chorym psychicznie Ewa WilczekRuyczka PZWL. Szybkie wysyki. Psychiatria.


Jak Rozmawiać Z Osobą Chorą Psychicznie

Komunikowanie si z chorym psychicznie opis produktu Ksika jest skierowana do wszystkich osób które chc pomaga chorym psychicznie równie do studentów kierunków medycznych i humanistycznych. Komunikowanie si z pacjentem uzalenionym.84 Specyfika. Autor Ewa WilczekRuyczka. WilczekRóycka Ewa ISBN08159 Ksiki Pozostae Podrczniki. Zwize kompendium wiedzy na temat komunikowania si z chorym psychicznie. Ksika jest skierowana do wszystkich osób które chc pomaga chorym psychicznie równie do studentów kierunków medycznych i humanistycznych. Rok wydania 2019. Komunikowanie si z chorym psychicznie Podrcznik 5508 z podrczniki i pomoce naukowe do wszystkich klas w najlepszych cenach. Naleza do nich nieufnosc podejrzliwosc . W poszczególnych rozdziaach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania si jak i jego specyfik w przypadku osób z rónymi zaburzeniami psychicznymi. To jest produkt Twojej firmy. Promocje nawet do 35. Najwiksza ksigarnia medyczna niskie ceny i darmowa dostawa szybka realizacja .


Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Komunikowanie się z Chorym Psychicznie PDF. Jak czytać i kupować e-booki Wilczek-Rużyczka Ewa.Readers Online Links


Contact Email