Readers Online

Polska wieś 2016. Raport o stanie wsiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przedkłada Czytelnikom dziewiątą edycję polsko-angielskiego raportu wydawanego od 2000 roku w ramach serii raportów o stanie wsi. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu wymiarowi Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi ukazuje przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne, demograficzne, a także przyrodnicze, jakie dokonują się na obszarach wiejskich. Redaktorzy naukowi tegorocznej edycji raportu, prof. Jerzy Wilkin i dr Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych ekspertów w swoich dziedzinach kontynuują przyjęte wcześniej założenia metodologiczne, dzięki czemu Czytelnik od 16 lat może śledzić, porównywać i oceniać zmiany, jakich doświadcza polska wieś i rolnictwo. Raport o stanie wsi jest przede wszystkim diagnozą, czyli opisem oraz wyjaśnieniem najważniejszych procesów, struktur i problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce. W tegorocznym raporcie sporo uwagi poświęcamy pokazaniu sytuacji polskiej wsi, a zwłaszcza przemian ludnościowych i rolnictwa, na tle innych krajów europejskich. Właściwa diagnoza jest potrzebna nie tylko do rozumienia, ale i zmieniania stanu rzeczy w pożądanym kierunku. Ten drugi cel jest ściśle powiązany z kształtowaniem strategii i polityki rozwoju. Mamy nadzieję, że nasz raport okaże się pożyteczny także w tym zakresie.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przedkłada Czytelnikom dziewiątą edycję polsko-angielskiego raportu wydawanego od 2000 roku w ramach serii raportów o stanie wsi. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu wymiarowi Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi ukazuje przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne, demograficzne, a także przyrodnicze, jakie dokonują się na obszarach wiejskich. Redaktorzy naukowi tegorocznej edycji raportu, prof. Jerzy Wilkin i dr Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych ekspertów w swoich dziedzinach kontynuują przyjęte wcześniej założenia metodologiczne, dzięki czemu Czytelnik od 16 lat może śledzić, porównywać i oceniać zmiany, jakich doświadcza polska wieś i rolnictwo. Raport o stanie wsi jest przede wszystkim diagnozą, czyli opisem oraz wyjaśnieniem najważniejszych procesów, struktur i problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce. W tegorocznym raporcie sporo uwagi poświęcamy pokazaniu sytuacji polskiej wsi, a zwłaszcza przemian ludnościowych i rolnictwa, na tle innych krajów europejskich. Właściwa diagnoza jest potrzebna nie tylko do rozumienia, ale i zmieniania stanu rzeczy w pożądanym kierunku. Ten drugi cel jest ściśle powiązany z kształtowaniem strategii i polityki rozwoju. Mamy nadzieję, że nasz raport okaże się pożyteczny także w tym zakresie.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Raport o stanie wsi ju niebawem. Raport o stanie wsi. Polska wie 2020. Okazj do dyskusji m.in. W kolejnych wydaniach które ukazuj si od 2000 r.


Biznes Na Wsi 2016

edycji raportu . Jerzym Wilkinem Fundacja Wspomagania Wsi 5 padziernika 2016 . Redaktorzy naukowi tegorocznej edycji raportu prof. Jerzy Wilkin inicjator i redaktor tego unikatowego przedsiwzicia podkrela e Raport o stanie wsi jest przede wszystkim diagnoz czyli opisem oraz wyjanieniem najwaniejszych procesów struktur i problemów wystpujcych na obszarach wiejskich w Polsce. Polska wie 2016. 03.06.2016 . Raport o stanie wsi to dziewita ju z kolei edycja polskoangielskiej publikacji prezentujcej zmieniajcy si obraz polskiej wsi i rolnictwa. Fundacja od 2000 roku rozpocza publikowanie raportów o stanie polskiej wsi. Raport prezentuje zmieniajcy si obraz polskiej wsi i rolnictwa.


Najlepsze książki do pobrania w formacie PDF Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi PDF. Książka elektroniczna książek .Readers Online Links


Contact Email