Readers Online

Prawo reklamyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Grzybczyk Katarzyna

W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,- ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,- ustawa - Prawo własności przemysłowej.Wszystkie zagadnienia są zilustrowane przykładami i orzeczeniami, dzięki czemu czytelnicy mogą zapoznać się z różnymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w działalności reklamowej. Znajda też w opracowaniu odniesienia do kampanii reklamowych, które pojawiały się w ostatnim czasie i które będą mogli przeanalizować pod katem zgodności z przepisami prawa. Trzecie wydanie książki zostało rozszerzone i uzupełnione o rozdziały zawierające omówienie nie tylko nowych regulacji prawnych, lecz także nowych problemów pojawiających się w działalności reklamowej, takich jak lokowanie produktu czy wykorzystanie tatuażu w reklamie.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,- ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,- ustawa - Prawo własności przemysłowej.Wszystkie zagadnienia są zilustrowane przykładami i orzeczeniami, dzięki czemu czytelnicy mogą zapoznać się z różnymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w działalności reklamowej. Znajda też w opracowaniu odniesienia do kampanii reklamowych, które pojawiały się w ostatnim czasie i które będą mogli przeanalizować pod katem zgodności z przepisami prawa. Trzecie wydanie książki zostało rozszerzone i uzupełnione o rozdziały zawierające omówienie nie tylko nowych regulacji prawnych, lecz także nowych problemów pojawiających się w działalności reklamowej, takich jak lokowanie produktu czy wykorzystanie tatuażu w reklamie.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Std te w wielu definicjach reklamy politycznej kadzie si gówny nacisk nie na kwesti ewentualnej odpatnoci za jego rozpowszechnianie ale na element kontroli podmiotu politycznego nad 1 Definicja ta odpowiada ujciu reklamy w rozumieniu art. Czonkini IFTTA The International Forum of Travel and Tourism Advocates. Szczegóowe prawo reklamy END Inne obszary regulacji prawnych Wyroby alkoholowe Wyroby tytoniowe rodki farmaceutyczne Gry hazardowe Usugi zwizane z dziaalnoci wolnych zawodów Lekarze adwokaci radcy prawni i notariusze. Przepisy skadajce si na caoksztat tej dziedziny prawa rozrzucone s po rozmaitych . prawo reklamy grzybczyk 1 prawa geologicznego i górniczego w odniesieniu do obiektów. Praca omawia czyny nieuczciwej konkurencji w reklamie oraz ocenia dziaania promocyjne z punktu widzenia .


Prawo Reklamy

Obecnie reklamy w Usugach lokalnych s dostpne tylko w przypadku niektórych kategorii usug na wybranych obszarach. Czyli jak wygldayby prawdziwe reklamy popularnych aplikacji i serwisów.Gosu uyczy httpwww.przemekgoldyn.plSubskrybuj httpswww.youtube.comuse. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Prawo farmaceutyczne Dz.U. Dotyczy to w szczególnoci nieuczciwoci reklamy która to cecha zauwaalna jest bardzo czsto w sposób intuicyjny wanie.


e-booki do pobrania Prawo reklamy PDF. E-książki online w formacie PDF Grzybczyk Katarzyna.Readers Online Links


Contact Email