Readers Online

Ikona Trójcy Andrieja RublowaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Standaert Benoit

Ikona jest oknem, które otwiera się na Boga. Jest jak witraż, w którym możemy podziwiać słonce bez zagrożenia dla oka. W tradycji bizantyjskiej ikona jest sztuką świętą, ponieważ tworzy przestrzeń, w której można spotykać się z Bogiem. W tym sensie ikona jest jakby sakramentem. Ten, kto odcinając się od świata przez post i modlitwę, maluje ikonę, oddaje to, co można pojąć ze wspaniałości Boga. Dokonuje się nowe stworzenie. Zbliżyć się do ikony i przyjąć z niej właściwe jej przesłanie może jedynie ten, kto urzeczywistnia ów nowy klimat duchowy, który był jej właściwy od samego początku. To, co zostało wykonane wśród wyrzeczeń, w milczeniu i modlitwie, zostanie dobrze zrozumiane tylko w takiej samej atmosferze. Z całą pewnością odnosi się to do Trójcy Rublowa, którą często nazywa się „ikoną nad ikonami”.


Ikona jest oknem, które otwiera się na Boga. Jest jak witraż, w którym możemy podziwiać słonce bez zagrożenia dla oka. W tradycji bizantyjskiej ikona jest sztuką świętą, ponieważ tworzy przestrzeń, w której można spotykać się z Bogiem. W tym sensie ikona jest jakby sakramentem. Ten, kto odcinając się od świata przez post i modlitwę, maluje ikonę, oddaje to, co można pojąć ze wspaniałości Boga. Dokonuje się nowe stworzenie. Zbliżyć się do ikony i przyjąć z niej właściwe jej przesłanie może jedynie ten, kto urzeczywistnia ów nowy klimat duchowy, który był jej właściwy od samego początku. To, co zostało wykonane wśród wyrzeczeń, w milczeniu i modlitwie, zostanie dobrze zrozumiane tylko w takiej samej atmosferze. Z całą pewnością odnosi się to do Trójcy Rublowa, którą często nazywa się „ikoną nad ikonami”.


Jej twórca ogoszony przed kilkudziesiciu laty witym by niewtpliwie najwikszym staroruskim malarzem yjcym na przeomie XIV i XV wieku. Byd goszcz 2002 s. Uchodzi on za najwybitniejszego przedstawiciela moskiewskiej szkoy pisania ikon. Kontemplacja tej tajemnicy napeniaa go pokojem który rozlewa si wokó niego. Ksika religijna Ikona trójcy andrieja rublowa sprawd opinie i opis produktu.


Ikona Rublowa

Dzieo byo powicone pamici w. Udostpnij Zobacz take. I t wielk prawd wyraa równie ikona Trójcy witej Andrieja Rublowa. Sergiusza Radoneskiego wielkiego ascety i pustelnika. Ikona Trójca wita zostaa napisana przez Andrieja Rublowa na pocztku XV w. 1 Autorródo Wikimedia Commons Ikona ze swej istoty nie jest po pierwsze adnym obrazem do prywatnego rozwaania zwaszcza gdy chodzi o ikon gówn przedstawiajc centralne tajemnice objawienia. Fotografia Ikona Trójcy witej Andriej Rublow . Trójca wita zostaa przez Rublowa wykonana w latach 1410 1427 dla klasztoru zaoonego przez w. Ikona pisana wedug Andrieja Rublowa. Stuglaw nazwa dzieo Rublowa ikon ikon i poleci nastpnym pokoleniom ikonografów jako wzór kompozycji i symboliki Trójcy witej. Ponad 600 lat temu Andriej Rublow namalowa wspania ikon Trójcy. Ikona Trójcy witej Andrieja Rublowa . Ikona Trójca wita namalowana przez mnicha Andrzeja Rublowa jest szczytowym osigniciem ponad tysicletniego rozwoju ikonografii.


Duża książka PDF Ikona Trójcy Andrieja Rublowa PDF. Skąd pobrać książki za darmo Standaert Benoit.

Andriej Rublow Ikony Rublow IkonaReaders Online Links


Contact Email