Readers Online

Prawo administracyjne materialnePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Stahl Małgorzata, Olejniczak-Szałowska Ewa, Jaworska-Dębska Barbara, Duniewska Zofia

Książka stanowi kompleksowe opracowanie współczesnych zagadnień materialnego prawa administracyjnego. W oparciu o aktualne rozwiązania prawne omówiono m.in.: regulacje administracyjnoprawne stanowiące o: obywatelstwie polskim, aktach stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodach osobistych, paszportach, statusie cudzoziemców, ochronie wolności sumienia i wyznania, kwestie prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prawa pomocy społecznej i szeroko pojmowanego wspierania rodziny, w tym sprawy przemocy w rodzinie, problematykę prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego, tematykę prawną z zakresu kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego, stopni naukowych i tytułu naukowego oraz nabywania uprawnień zawodowych, zagadnienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony narodowej. W kolejnym wydaniu autorzy zwracają uwagę na nowe regulacje dotyczące m.in. zdrowia publicznego, rejestracji stanu cywilnego, systemu ewidencji ludności czy zasad i trybu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, omawiają również zagadnienia mniejszości narodowych i etnicznych. Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Książka stanowi kompleksowe opracowanie współczesnych zagadnień materialnego prawa administracyjnego. W oparciu o aktualne rozwiązania prawne omówiono m.in.: regulacje administracyjnoprawne stanowiące o: obywatelstwie polskim, aktach stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodach osobistych, paszportach, statusie cudzoziemców, ochronie wolności sumienia i wyznania, kwestie prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prawa pomocy społecznej i szeroko pojmowanego wspierania rodziny, w tym sprawy przemocy w rodzinie, problematykę prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego, tematykę prawną z zakresu kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego, stopni naukowych i tytułu naukowego oraz nabywania uprawnień zawodowych, zagadnienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony narodowej. W kolejnym wydaniu autorzy zwracają uwagę na nowe regulacje dotyczące m.in. zdrowia publicznego, rejestracji stanu cywilnego, systemu ewidencji ludności czy zasad i trybu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, omawiają również zagadnienia mniejszości narodowych i etnicznych. Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Tom 7 od 14963 z porównanie cen w 5 sklepach. róda prawa administracyjnego materialnego to midzy innymi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym ustawa prawo budowlane ustawa o prawie pobytu i zezwoleniu na. Przekonaj si sam. Koncepcja prawa administracyjnego wg W. materialne prawo administracyjne w internetowym sklepie Empik.com.


Materialne Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne Materialne Pytania Kazusy Tablice Testy Wyd.2. Prawo administracyjne materialne Wró Go back Rückkehr retour W zakresie administracyjnego prawa materialnego kancelaria przygotowuje opinie i konsultacje prawne we wszystkich aspektach dziaalnoci jednostek samorzdu terytorialnego. Prawo formalne tworz te wszystkie normy które odnosz si. Tytu Materialne prawo administracyjne. Prawo administracyjne materialne Pojcia instytucje zasady Barbara JaworskaDbska Magorzata Stahl Zofia Duniewska Wolters Kluwer Law 768 pages . Prawo procesowe. USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE W prawie administracyjnym wyróniamy przedziay 1.Materialne Prawo Administracyjne które ksztatuje prawa i obowizki obywateli oraz innych podmiotów. Prawo administracyjne materialne egzekucyjne Prawo administracyjne3 pliki uytkownika gosicka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl. Ochron rodowiska. Zobacz inne Epodrczniki . Kazusy z prawa kazusy prawo cywilne karne i wiele innych. Pojcia instytucje zasady sprawd opinie i opis produktu. Uniwersytet Wroclawski. Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia zaktualizowany stan prawny. Prawo Administracyjne najnowsze ogoszenia na OLX.pl. prawo administracyjne materialne które reguluje prawa i obowizki organów administracji publicznej i obywateli prawo administracyjne procesowe które okrela postpowanie administracyjne. Prawo administracyjne materialne g 58.i19 1634. Prawo Administracyjne Materialne ceny ofert ju od 2765 z Poznaj oferty na Ceneo.pl.


Książki elektroniczne epub PDF Prawo administracyjne materialne PDF. e-booki do pobrania Stahl Małgorzata, Olejniczak-Szałowska Ewa, Jaworska-Dębska Barbara, Duniewska Zofia.

Michal StahlReaders Online Links


Contact Email