Readers Online

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowychPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Witosz Antoni

"Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych" to publikacja przygotowana z myślą o ułatwieniu przeprowadzenia likwidacji spółek. Ostatnia faza funkcjonowania przedsiębiorcy, która ma de facto doprowadzić do zakończenia jego działalności oraz zaspokojenia wierzycieli, w praktyce przysparza wielu kłopotów. Autor opracowania omawia nie tylko zagadnienia typowe, takie jak przyczyny rozwiązania spółki czy czynności likwidacyjne, lecz także mogące pojawić się problemy nietypowe, np. postępowanie z majątkiem ujawnionym po wykreśleniu spółki z rejestru, odpowiedzialność likwidatorów na podstawie art. 299 k.s.h. czy likwidację spółki w organizacji. Autor monografii zgłasza także wnioski de lege ferenda, które mają przyczynić się do większej przejrzystości norm dotyczących likwidacji spółek oraz poprawienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. W drugim wydaniu przedstawiono rozwiązania w zakresie likwidacji spółek, wynikające z praktyki gospodarczej ostatnich lat, w tym także praktyki radcowskiej autora. Wiele wątpliwości przedstawionych w pierwszym wydaniu publikacji zostało rozstrzygniętych dzięki doświadczeniu zawodowemu Autora. Książka jest adresowana do prawników zajmujących się przede wszystkim prawem handlowym – adwokatów, radców prawnych, sędziów, syndyków. Z pewnością przyda się ona osobom pełniącym funkcję likwidatorów, a także tym, którzy zasiadają w zarządach spółek kapitałowych lub są wspólnikami spółek osobowych.


"Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych" to publikacja przygotowana z myślą o ułatwieniu przeprowadzenia likwidacji spółek. Ostatnia faza funkcjonowania przedsiębiorcy, która ma de facto doprowadzić do zakończenia jego działalności oraz zaspokojenia wierzycieli, w praktyce przysparza wielu kłopotów. Autor opracowania omawia nie tylko zagadnienia typowe, takie jak przyczyny rozwiązania spółki czy czynności likwidacyjne, lecz także mogące pojawić się problemy nietypowe, np. postępowanie z majątkiem ujawnionym po wykreśleniu spółki z rejestru, odpowiedzialność likwidatorów na podstawie art. 299 k.s.h. czy likwidację spółki w organizacji. Autor monografii zgłasza także wnioski de lege ferenda, które mają przyczynić się do większej przejrzystości norm dotyczących likwidacji spółek oraz poprawienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. W drugim wydaniu przedstawiono rozwiązania w zakresie likwidacji spółek, wynikające z praktyki gospodarczej ostatnich lat, w tym także praktyki radcowskiej autora. Wiele wątpliwości przedstawionych w pierwszym wydaniu publikacji zostało rozstrzygniętych dzięki doświadczeniu zawodowemu Autora. Książka jest adresowana do prawników zajmujących się przede wszystkim prawem handlowym – adwokatów, radców prawnych, sędziów, syndyków. Z pewnością przyda się ona osobom pełniącym funkcję likwidatorów, a także tym, którzy zasiadają w zarządach spółek kapitałowych lub są wspólnikami spółek osobowych.


Likwidacja spóki jest procesem czasochonnym i wymagajcym wiedzy odnonie procedur wszystko to sprawia e likwidacja spóek jest coraz czciej powierzana profesjonalistom. Sygnatura dokumentu Kodeks spóek handlowych . Jest to metoda wskazana wprost w przepisach Kodeksu spóek handlowych dlatego nie ma moliwo. Likwidacj prowadzi si pod firm spóki z dodaniem oznaczenia ?w likwidacji.


Likwidacja Spółek

Rozwizanie i likwidacja spóek handlowych Szczegóy Utworzono 301213 W grudniu br. Wówczas naley zastosowa wszelkie przewidziane w kodeksie spóek handlowych przepisy. Rozwizanie i likwidacja spóek handlowych to publikacja przygotowana z myl o uatwieniu przeprowadzenia likwidacji spóek. Rozwizanie spóki osobowej.Rozwizanie spóki jawnej nastpuje w przypadku wystpienia przyczyn przewidzianych w umowie spóki lub te jednomyln uchwa wszystkich wspólników a take w przypadku ogoszenia. Rozwizanie a likwidacja próba delimitacji i zdefiniowania 1.1. ISBN 05687. Jakich ksigowa naley dokona w zwizku z likwidacj w trybie uproszczonym spóki komandytowej której wspólnikami s spóki z . Ostatnia faza funkcjonowania przedsibiorcy która ma de facto doprowadzi do zakoczenia jego dziaalnoci oraz zaspokojenia wierzycieli w praktyce przysparza wielu kopotów. Zgodnie z przepisami Kodeksu spóek handlowych. Art 271 k.s.h.


Pobieranie e-booka Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych PDF. Pobieranie e-booka Witosz Antoni.Readers Online Links


Contact Email