Readers Online

Generał August Emil Fieldorf 1895-1953PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Fieldorf Maria, Zachuta Leszek

Album jest ilustrowaną zdjęciami i dokumentami opowieścią o gen. Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu" – żołnierzu Legionów, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej i wreszcie dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, który po wojnie został przypadkowo aresztowany pod nieswoim nazwiskiem, wywieziony w głąb ZSRR, a po powrocie z nieludzkiej ziemi znowu aresztowany, tym razem przez Urząd Bezpieczeństwa, i po sfingowanym procesie skazany na karę śmierci. Książka Marii Fieldorf i Leszka Zachuty, zawierająca wiele dotąd niepublikowanych fotografii gen. „Nila" i jego rodziny, pokazuje go nie tylko jako wzorowego żołnierza i niezłomnego bohatera, lecz także człowieka z krwi i kości, kochającego męża i ojca, lojalnego kolegę, który potrafił cieszyć się życiem, a w razie potrzeby wesprzeć nie tylko dobrym słowem.Pułkownik Julia Brystygierowa, były dyrektor Departamentu V MBP, powiedziała o gen. Auguście Emilu Fieldorfie: „To był człowiek nie do złamania. Mimo to mógł żyć. Ale moi koledzy nie wytrzymali. Im się bardzo spieszyło. [...] Zagrali z generałem w otwarte karty. Wiedzieli, że taki fachman jak »Nil« nie da się wykorzystać w ciemno. [...] Gdy Fieldorf zdecydowanie odrzucił propozycję współpracy, sprawa stała się groźna dla bezpieczeństwa ludzi biorących udział w grze. W pewnym momencie »Nil« wiedział za dużo, aby żyć. Musiał umrzeć. Pozostało tylko uzgodnić szczegóły, w jaki sposób usunąć generała z tego świata". W kwietniu 1952 r. na rozprawie niejawnej Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy skazał generała na karę śmierci – na podstawie fałszywych oskarżeń o współpracę z okupantem niemieckim i wydawanie terenowym „Kedywom" rozkazów likwidowania partyzantów radzieckich i działaczy lewicowych – zgodnie z dekretem o wymiarze kary dla zbrodniarzy hitlerowskich i zdrajców narodu polskiego. Nie uwzględniono wyjaśnień Fieldorfa, nie powołano wskazanych przez niego świadków i ekspertów. 24 lutego 1953 r. gen. „Nil" został powieszony w więzieniu mokotowskim. Był najwyższym rangą żołnierzem AK, który padł ofiarą zbrodni sądowej okresu stalinowskiego. Pięć lat później Generalna Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec generała z powodu braku dowodów winy. Dopiero po upływie 36 lat od śmierci „Nila", w 1989 r., Prokurator Generalny PRL przyjął, „iż podstawą umorzenia jest stwierdzenie, że August Emil Fieldorf nie popełnił zarzucanego mu czynu, [...] nie dopuścił się zarzuconej mu zbrodni i był całkowicie niewinnym".


Album jest ilustrowaną zdjęciami i dokumentami opowieścią o gen. Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu" – żołnierzu Legionów, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej i wreszcie dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, który po wojnie został przypadkowo aresztowany pod nieswoim nazwiskiem, wywieziony w głąb ZSRR, a po powrocie z nieludzkiej ziemi znowu aresztowany, tym razem przez Urząd Bezpieczeństwa, i po sfingowanym procesie skazany na karę śmierci. Książka Marii Fieldorf i Leszka Zachuty, zawierająca wiele dotąd niepublikowanych fotografii gen. „Nila" i jego rodziny, pokazuje go nie tylko jako wzorowego żołnierza i niezłomnego bohatera, lecz także człowieka z krwi i kości, kochającego męża i ojca, lojalnego kolegę, który potrafił cieszyć się życiem, a w razie potrzeby wesprzeć nie tylko dobrym słowem.Pułkownik Julia Brystygierowa, były dyrektor Departamentu V MBP, powiedziała o gen. Auguście Emilu Fieldorfie: „To był człowiek nie do złamania. Mimo to mógł żyć. Ale moi koledzy nie wytrzymali. Im się bardzo spieszyło. [...] Zagrali z generałem w otwarte karty. Wiedzieli, że taki fachman jak »Nil« nie da się wykorzystać w ciemno. [...] Gdy Fieldorf zdecydowanie odrzucił propozycję współpracy, sprawa stała się groźna dla bezpieczeństwa ludzi biorących udział w grze. W pewnym momencie »Nil« wiedział za dużo, aby żyć. Musiał umrzeć. Pozostało tylko uzgodnić szczegóły, w jaki sposób usunąć generała z tego świata". W kwietniu 1952 r. na rozprawie niejawnej Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy skazał generała na karę śmierci – na podstawie fałszywych oskarżeń o współpracę z okupantem niemieckim i wydawanie terenowym „Kedywom" rozkazów likwidowania partyzantów radzieckich i działaczy lewicowych – zgodnie z dekretem o wymiarze kary dla zbrodniarzy hitlerowskich i zdrajców narodu polskiego. Nie uwzględniono wyjaśnień Fieldorfa, nie powołano wskazanych przez niego świadków i ekspertów. 24 lutego 1953 r. gen. „Nil" został powieszony w więzieniu mokotowskim. Był najwyższym rangą żołnierzem AK, który padł ofiarą zbrodni sądowej okresu stalinowskiego. Pięć lat później Generalna Prokuratura umorzyła postępowanie karne wobec generała z powodu braku dowodów winy. Dopiero po upływie 36 lat od śmierci „Nila", w 1989 r., Prokurator Generalny PRL przyjął, „iż podstawą umorzenia jest stwierdzenie, że August Emil Fieldorf nie popełnił zarzucanego mu czynu, [...] nie dopuścił się zarzuconej mu zbrodni i był całkowicie niewinnym".


Seria Biblioteka Armii Krajowej Dowódcy 10 Genera August Fieldorf Nil to legenda Polski Walczcej. 24 lutego 1953 roku zamordowany zosta polski bohater onierz dowódca Kedywu Armii Krajowej genera August Emil Fieldorf ps. Februar 1953 in Warschau war stellvertretender Kommandant der Polnischen Heimatarmee während des . 4 Maintained by Tomasz contributor Body lost or destroyed who reports a Murdered by communists and probably buried in an unknown mass grave. Cho 24 lutego mino 68 lat od jego mierci nie wiadomo gdzie spoczywa.


August Emil Fieldorf

20 marca 1895 w Krakowie zm. Emil August Fieldorf nom de guerre Nil 20 March 1895 24 February 1953 was a Polish brigadier general who served as deputy commanderinchief of the Home Army after the suppression of the Warsaw Uprising August 1944 October 1944. Album Genera August Emil Fieldorf httpslink.doQ01l5 Wystawa Niezomny. Genera August Emil Fieldorf pseudonim Nil by dowódc Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej podczas okupacji niemieckiej oraz organizacji Nie czynnie sprzeciwiajcej si powojennemu okupantowi sowieckiemu. English Emil August Fieldorf Nil 18951953 Polish Brigadier General. Po wojnie i zesaniu na Ural Fieldorf zmuszony jest podj mierteln gr z Urzdem Bezpieczestwa próbujc uratowa rodzin i wspótowarzyszy z podziemia. Maria Fieldorf Leszek Zachuta Genera August Emil Fieldorf. Nalea do tej garstki . Maria Fieldorf Leszek Zachuta Genera August Emil Fieldorf Warszawa 2013 288 s. August Emil Fieldorf pseudonim Nil genera brygady Wojska Polskiego dowódca Kedywu Armii Krajowej urodzony 20 marca 1895 r. Data zakoczenia 20200420 cena 29 . On this date in 1953 Polish Home Army General Emil August Fieldorf was hanged at Warsaws Mokotow Prison by the Polish Communist government as a fascistHitlerite criminal. Informacje o NIL GENERA AUGUST EMIL FIELDORF 18951953 Wysocki 7395788786 w archiwum Allegro.


Tanie książki Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 PDF. Czytnik książek PDF, epub, w google Fieldorf Maria, Zachuta Leszek.

Fieldorf Nil ProcesReaders Online Links


Contact Email