Readers Online

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Durda Angelika

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności; zasad prowadzenia działalności komorniczej (zatrudnianie pracowników, przechowywanie akt sprawy oraz urządzeń ewidencyjnych); aplikacji komorniczej oraz statusu prawnego i uprawnień asesora komorniczego (zasady przeprowadzenia egzaminu konkursowego, obowiązki aplikanta, odpłatność aplikacji, egzamin komorniczy); kosztów działalności egzekucyjnej komornika (zwolnienie od egzekucji wyposażenia komornika); wydatków w toku egzekucji (termin podjęcia zaliczkowanej czynności, zwrot i pokrycie sum przekazanych przez sąd w sprawach osób zwolnionych od kosztów); opłat egzekucyjnych; dochodu komorników; nadzoru nad komornikami (nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości, nadzór Krajowej Rady Komorniczej, roczne sprawozdanie z działalności komornika); odpowiedzialności dyscyplinarnej zarówno komornika jak i aplikantów oraz asesorów komorniczych (kary dyscyplinarne, komisje dyscyplinarne, rozprawa itd.); samorządu komorniczego (Krajowy Zjazd Komorników, uchwały Krajowej Rady Komorniczej, Krajowa Rada Komornicza jako reprezentant komorników, organy izby komorniczej, Rada izby komorniczej). Omawiana ustawa oparta jest łącznie na trzydziestu ośmiu aktach zmieniających, z czego trzy oczekują na wejście w życie w 2016 r. Autorka zauważa, iż przy tak licznych próbach usystematyzowania i uskutecznienia procedury egzekucyjnej niejednokrotnie dochodzi do rozbieżności w stosowaniu przepisów przez samych komorników.


Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności; zasad prowadzenia działalności komorniczej (zatrudnianie pracowników, przechowywanie akt sprawy oraz urządzeń ewidencyjnych); aplikacji komorniczej oraz statusu prawnego i uprawnień asesora komorniczego (zasady przeprowadzenia egzaminu konkursowego, obowiązki aplikanta, odpłatność aplikacji, egzamin komorniczy); kosztów działalności egzekucyjnej komornika (zwolnienie od egzekucji wyposażenia komornika); wydatków w toku egzekucji (termin podjęcia zaliczkowanej czynności, zwrot i pokrycie sum przekazanych przez sąd w sprawach osób zwolnionych od kosztów); opłat egzekucyjnych; dochodu komorników; nadzoru nad komornikami (nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości, nadzór Krajowej Rady Komorniczej, roczne sprawozdanie z działalności komornika); odpowiedzialności dyscyplinarnej zarówno komornika jak i aplikantów oraz asesorów komorniczych (kary dyscyplinarne, komisje dyscyplinarne, rozprawa itd.); samorządu komorniczego (Krajowy Zjazd Komorników, uchwały Krajowej Rady Komorniczej, Krajowa Rada Komornicza jako reprezentant komorników, organy izby komorniczej, Rada izby komorniczej). Omawiana ustawa oparta jest łącznie na trzydziestu ośmiu aktach zmieniających, z czego trzy oczekują na wejście w życie w 2016 r. Autorka zauważa, iż przy tak licznych próbach usystematyzowania i uskutecznienia procedury egzekucyjnej niejednokrotnie dochodzi do rozbieżności w stosowaniu przepisów przez samych komorników.


Ustawa o komornikach sdowych i egzekucji zarys zmian. Praktyczny komentarz do ustawy z r. Zobacz i zamów z dostaw ju od 699 z Promocje nawet do 50 kliknij i . Ustawa o komornikach sdowych i egzekucji Komentarz Stan prawny na 1 lipca 2010 roku.Ustawa o komornikach sdowych i egzekucji jest podstawowym aktem prawnym normujcym status prawny i funkcje komornika sdowego jego obowizki i prawa zasady odpowiedzialnoci odszkodowawczej i dyscyplinarnej zasady prowadzenia kancelarii komorniczej nadzór nad komornikami oraz ustrój i. Opublikowano LEX 2010.


Ustawa O Komornikach Sądowych

16.32 Ustawa o komornikach sdowych i egzekucji jest podstawowym aktem prawnym normujcym status prawny i funkcje komornika sdowego jego obowizki i prawa zasady odpowiedzialnoci odszkodowawczej i dysc.   jak to ujmowano dotd w doktrynie A. Wszczcie egzekucji wiadcze niepieninych oraz wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia niepieninego. 1 zasady penienia suby na stanowisku komornika sdowego zwanego . Poznaj Ustawa o komornikach sdowych i egzekucji. Komentarz 2012.


E-booki publikują twoją książkę Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz PDF. baza danych książek Durda Angelika.

Komentarz Do Ustawy O Komornikach Ustawa Komornicza 2016 Uprawnienia Asesora Komorniczego Ustawa O Komornikach Sądowych I EgzekucjiReaders Online Links


Contact Email