Readers Online

Mediacja w postępowaniu cywilnym. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Antolak-Szymański Katarzyna, Piaskowska Olga Maria

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.: kwalifikacje mediatorów, skutki wszczęcia mediacji, postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej, udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych, koszty związane z ich udziałem. Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.: kwalifikacje mediatorów, skutki wszczęcia mediacji, postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej, udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych, koszty związane z ich udziałem. Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Komentarz pdf. W Polsce omawiana cecha realizowana jest na podstawie art. Mediacja w postpowaniu cywilnym. Komentarz AntolakSzymaski Katarzyna Piaskowska Olga Maria tylko w empik.com 11012 z . Title Mediacja w postpowaniu cywilnym. Jeeli strony przed wszczciem postpowania sdowego zawary umow o mediacj sd kieruje strony do mediacji na .


Justyna Piaskowska Cała

Mediacja w postpowaniu administracyjnym wybrane uwagi. Zamów dostaw do dowolnego salonu i zapa przy odbiorze. Bigorajski A. gruntownie omawia instytucj mediacji w postpowaniu cywilnym uwzgldniajc zmiany wprowadzone nowel z dnia 10 wrzenia 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi z uwzgldnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi z uwzgldnieniem przepisów dyrektywy w sprawie Italy w Mediation in 16 Jurisdictions.


Książki elektroniczne epub PDF Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz PDF. Książki elektroniczne po czesku Antolak-Szymański Katarzyna, Piaskowska Olga Maria.Readers Online Links


Contact Email