Readers Online

Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2. Komentarz do art. 117-277 k.k.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Obecne 4. wydanie komentarza przedstawia ostanie zmiany, jakie zostały dokonane w kodeksie karnym, w tym m.in. dotyczące odpowiedzialności:- za naruszenia praw pracownika - zmiana z maja 2012 r.- za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w przypadku skazania wcześniej za to przestępstwo - styczeń 2012 r.- niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym - zmiana z listopada 2011 r.Opracowanie obejmuje najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych. Jest to najbardziej aktualny komentarz do części szczególnej na rynku.


Obecne 4. wydanie komentarza przedstawia ostanie zmiany, jakie zostały dokonane w kodeksie karnym, w tym m.in. dotyczące odpowiedzialności:- za naruszenia praw pracownika - zmiana z maja 2012 r.- za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w przypadku skazania wcześniej za to przestępstwo - styczeń 2012 r.- niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym - zmiana z listopada 2011 r.Opracowanie obejmuje najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych. Jest to najbardziej aktualny komentarz do części szczególnej na rynku.


Komentarz do art. 152 1 i 153 1 k.k. Ksika Kodeks karny. Zwolennicy pierwszego uwaaj i wystpek ten ma charakter powszechny na co wskazuje . Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet Prokuratura i Prawo 2003 9. Zoll Andrzej red.


Art 277 Kk

Kodeks karny. Szczucki PRAWO KARNE CZ OGÓLNA. 18 2 lub 3 k.k. Oprawa jest twarda.


Książki elektroniczne najsłynniejszy PDF Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2. Komentarz do art. 117-277 k.k. PDF. Jak czytać i kupować e-booki .

Art 117 Kk 277 KkReaders Online Links


Contact Email