Readers Online

Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwojuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Oddawana do rąk czytelników monografia pomyślana została jako rekapitulacja dokonań socjologii medycyny w Polsce przez 50 lat od formalnej instytucjonalizacji subdyscypliny, czyli z powołaniem w roku 1964 z inicjatywy Magdaleny Sokołowskiej (1922–1989) Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (obecnie funkcjonującej w strukturach PTS pod nazwą „Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny”). Autorzy rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie nie ograniczają się jednak wyłącznie do prezentacji state of the art poszczególnych nurtów badawczych współtworzących pole badań naszej subdyscypliny, ale wskazują perspektywy dalszego rozwoju socjomedycznej problematyki badawczej w Polsce, uwzględniając szeroki, dwupłaszczyznowy układ referencyjny socjologii medycyny, współtworzony przez socjologię ogólną i specyficzne dla niej problemy badawcze, a jednocześnie w znacznej mierze współkształtowany przez zapotrzebowania medycyny i zdrowia publicznego.


Oddawana do rąk czytelników monografia pomyślana została jako rekapitulacja dokonań socjologii medycyny w Polsce przez 50 lat od formalnej instytucjonalizacji subdyscypliny, czyli z powołaniem w roku 1964 z inicjatywy Magdaleny Sokołowskiej (1922–1989) Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (obecnie funkcjonującej w strukturach PTS pod nazwą „Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny”). Autorzy rozpraw zamieszczonych w niniejszym tomie nie ograniczają się jednak wyłącznie do prezentacji state of the art poszczególnych nurtów badawczych współtworzących pole badań naszej subdyscypliny, ale wskazują perspektywy dalszego rozwoju socjomedycznej problematyki badawczej w Polsce, uwzględniając szeroki, dwupłaszczyznowy układ referencyjny socjologii medycyny, współtworzony przez socjologię ogólną i specyficzne dla niej problemy badawcze, a jednocześnie w znacznej mierze współkształtowany przez zapotrzebowania medycyny i zdrowia publicznego.


Nurty badawcze najwaniejsze osignicia perspektywy rozwoju. Nurty badawcze najwaniejsze osignicia perspektywy rozwoju Pod redakcj Antoniny Ostrowskiej i Michaa Skrzypka. Nurty badawcze najwaniejsze osignicia perspektywy rozwoju Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa .


Socjologia Medycyny

Ksika Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy pówiecza liczy 422 stron. Wydawnictwo IFiS PAN. Znaczc implikacj zarzdzania z perspektywy stakeholder jest widoczny wpyw zawartych w nim narzdzi na zmiany wewntrzne w korporacjach reinterpretacje ich polityki oraz procesu planowania. Darmowy transport od 159 z. Socjologia medycyny i socjologia sportu w Polsce bliniaczki niepodobne . Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy pówiecza. Uznaje si j za twórczyni socjologii medycyny w Polsce. Ostrowska A. by M Biekowska 2018 Ksika Socjologia medycyny z perspektywy pówiecza . Nurty badawcze najwaniejsze osignicia perspektywy rozwoju Pod redakcj Antoniny Ostrowskiej . Spotkanie odbdzie si 25 listopada 2020 r. Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy polwiecza ISBN 30940 Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Nurty badawcze najwaniejsze osignicia perspektywy rozwoju . Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy pówiecza nurty badawcze najwaniejsze osignicia perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN 251267.


Dobre książki PDF Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju PDF. Uczelniane książki PDF .Readers Online Links


Contact Email