Readers Online

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. KomentarzPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Bończak-Kucharczyk Ewa

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dotyczące towarzystw budownictwa społecznego) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu autorka obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań oraz przedstawia wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Wiele uwagi poświęca instytucji eksmisji, zasadom dostarczania pomieszczeń tymczasowych i gospodarowania takimi pomieszczeniami. W książce omówiono także przepisy o najmie okazjonalnym oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego i wynajmowaniem przez nie mieszkań. W trzecim wydaniu komentarza przeanalizowano zmiany wprowadzone m.in. ustawami: z 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dotyczące rozszerzenia możliwości korzystania z najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mające na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. W publikacji zawarto ponadto wiele przykładów orzecznictwa sądowego i przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ważnych z punktu widzenia przedstawianej problematyki. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dotyczące towarzystw budownictwa społecznego) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu autorka obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań oraz przedstawia wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Wiele uwagi poświęca instytucji eksmisji, zasadom dostarczania pomieszczeń tymczasowych i gospodarowania takimi pomieszczeniami. W książce omówiono także przepisy o najmie okazjonalnym oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego i wynajmowaniem przez nie mieszkań. W trzecim wydaniu komentarza przeanalizowano zmiany wprowadzone m.in. ustawami: z 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dotyczące rozszerzenia możliwości korzystania z najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mające na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. W publikacji zawarto ponadto wiele przykładów orzecznictwa sądowego i przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ważnych z punktu widzenia przedstawianej problematyki. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Omówiono w niej take przepisy innych ustaw. Komentarz niniejszy zawiera analiz wzajemnych relacji i zakresów stosowania. Kup teraz do 50. ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Ewa BoczakKucharczyk ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Ewa BoczakKucharczyk specjalizuje si w zagadnieniach dotyczcych mieszkalnictwa nieruchomoci gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju. PRAW LOKATORÓW I NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH Ewa BoczakKucharczyk.


O Ochronie Praw Lokatorów

Pozycja bibliograficzna Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz niesie si do ustawy o opiece praw lokatorów i wzorów statutu obywatelskiego dotyczcych wynajmu take analiz ich obustronnych relacji i zakresu korzystania. Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2017. Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczcych najmu oraz analiz ich wzajemnych relacji i zakresu . Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczcych najmu oraz analiz ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. 1461 ogasza si w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. Jednake w przypadku lokali mieszkalnych stosuje si zasady okrelone w art. Ksika Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz Ewa BoczakKucharczyk Wolters Kluwer 17855 z okadka mikka Sto tysicy . Wasno lokali Komentarz. Z tego powodu póniejsza ustawa z dnia 21 czerw ca 2001 r. Kup Ewa BoczakKucharczyk Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz w kategorii Ksiki i Komiksy na Allegro Najlepsze oferty na . Knihy jsou k dispozici v rzných formátech jak se vám líbí PDF.


E-książki w formacie PDF, epub, mobi Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz PDF. Książki elektroniczne PDF epub Bończak-Kucharczyk Ewa.

Ochrona Praw Lokatorów Ustawa Ochrona Praw Lokatorów I Najem Lokali Mieszkalnych Ustawa O Ochronie Praw Lokatora Ochrona Lokatorów Ustawa O Ochronie LokatorówReaders Online Links


Contact Email