Readers Online

Polityka gospodarczaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Nowe, zmienione wydanie od lat cenionego na rynku podręcznika do polityki gospodarczej lub polityki ekonomicznej, wykładanego na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i finansów, a także książka pomocnicza do makroekonomii. Książka została napisana przez doświadczony zespół pracowników Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Bolesława Winiarskiego.Pozycja składa się z 5 części poświęconych kolejno: zagadnieniom ogólnym (m.in. systemom gospodarczym, funkcji polityki gospodarczej), ewolucji kierunków i systemów polityki gospodarczej, polityce rozwoju gospodarczego (m.in. polityce strukturalnej, przemysłowej gospodarce żywnościowej, polityce innowacyjnej, regionalnej ochronie środowiska), mechanizmom oddziaływań, międzynarodowej polityce gospodarczej. W trzecim wydaniu podręcznika układ pracy pozostaje praktycznie taki sam, jak w poprzednich 2 wydaniach. Podstawowe modyfikacje treści polegają przede wszystkim na jej aktualizacji (w tym literatury) i uzupełnieniach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na politykę ekonomiczną, postępu procesów integracji europejskiej oraz globalizacji gospodarki.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Nowe, zmienione wydanie od lat cenionego na rynku podręcznika do polityki gospodarczej lub polityki ekonomicznej, wykładanego na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i finansów, a także książka pomocnicza do makroekonomii. Książka została napisana przez doświadczony zespół pracowników Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Bolesława Winiarskiego.Pozycja składa się z 5 części poświęconych kolejno: zagadnieniom ogólnym (m.in. systemom gospodarczym, funkcji polityki gospodarczej), ewolucji kierunków i systemów polityki gospodarczej, polityce rozwoju gospodarczego (m.in. polityce strukturalnej, przemysłowej gospodarce żywnościowej, polityce innowacyjnej, regionalnej ochronie środowiska), mechanizmom oddziaływań, międzynarodowej polityce gospodarczej. W trzecim wydaniu podręcznika układ pracy pozostaje praktycznie taki sam, jak w poprzednich 2 wydaniach. Podstawowe modyfikacje treści polegają przede wszystkim na jej aktualizacji (w tym literatury) i uzupełnieniach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na politykę ekonomiczną, postępu procesów integracji europejskiej oraz globalizacji gospodarki.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Zawiera peny wykad z zakresu polityki gospodarczej koncentrujc si zwaszcza na polityce wzrostu gospodarczego i struktualnej polityce regionalnej i sektorowej polityce pieninej i budetowej polityce zatrudnienia ksztatowania dochodów i cen Gównymi. POLITYKA GOSPODARCZA. Ewa PancerCybulska . Informacja o celu zaj.


Polityka Gospodarcza

Zobacz inne Politologia najtasze i najlepsze oferty opinie.. Przesane przez. KategoriaPolityka gospodarcza. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Polityka gospodarcza polega na okrelaniu celów danego systemu gospodarczego oraz stosowaniu metod rodków i sposobów prowadzcych do osigania tych . 1 Realizacja tego projektu zaowocowaa dotychczas midzy innymi cyklem publikacji pod redakcj naukow Janusza Stacewicza obejmuj cym nast puj ce prace Polityka gospodarcza. Nowe trzecie wydanie podrcznika do polityki gospodarczej. Encontre diversos livros escritos por com ótimos preços. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços. a polityka fiskalna czyli manipulowanie poziomem wydatków i wpywów budetowych aby podzieli dochód narodowy. Polityka Gospodarcza Egzamin. Teoria praktyka i metodologia polityki gospodarczej Barbara Kryk Tadeusz Madej .


Jak czytać książki w formacie PDF na telefonie komórkowym Polityka gospodarcza PDF. Internetowe e-booki PDF .Readers Online Links


Contact Email