Readers Online

Krzeszowska Droga Krzyżowa z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Krzeszowska Droga Krzyżowa, opisana na polecenie Bernarda Rosy, z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka), melodiami Georga Josepha i rysunkami Michaela Willmanna, wydana w Kłodzku w 1682 roku, teraz na język polski przełożona. Pośród licznych europejskich modlitewników i przewodników, dialogów misteryjnych i historii apokryficznych, związanych z obrzędami Wielkiego Tygodnia, Krzeszowska Księga Pasyjna wyróżnia się bogactwem środków, kunsztem i artyzmem wykonania. Zachowała się w unikatowym egzemplarzu, będącym własnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, i od niedawna budzi zainteresowanie badaczy polskich i niemieckich jako świadectwo religijności barokowej, jedyne dzieło tego rodzaju, które we współpracy wybitnych artystów łączy różne dziedziny sztuki i zarówno swoim charakterem jak rangą wykracza poza obszar Śląska, na którym powstało. Kiedy opat konwentu cystersów w Krzeszowie Bernard Rosa (1624–1696) ustanawiał Drogę Krzyżową i pracował nad przygotowaniem odpowiedniego modlitewnika, częstym jego gościem był Johannes Scheffler (1624–1677), Anioł Ślązak, który swojemu gospodarzowi zawdzięczał wsparcie moralne i zachętę do pisania. Było więc naturalne, że zainspirował go do ułożenia pieśni towarzyszących stacjom Drogi Krzyżowej i że mimo słabnącego zdrowia Scheffler podjął się tego zadania. Nie było w otoczeniu nikogo innego, kto mógłby stworzyć pieśni o tak bogatej duchowości i tak wprawnym kształcie artystycznym. Granica między odtworzeniem – na podstawie ewangelii, apokryfów i objawień – trzydziestu dwóch stacji Drogi Krzyżowej a jej mistycznym ponowieniem zostaje w tej księdze zatarta, wyobrażenie przechodzi w rzeczywistość doznania i przeżycia. Publikacja ukazała się przy wsparciu Miasta Wrocławia.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Krzeszowska Droga Krzyżowa, opisana na polecenie Bernarda Rosy, z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka), melodiami Georga Josepha i rysunkami Michaela Willmanna, wydana w Kłodzku w 1682 roku, teraz na język polski przełożona. Pośród licznych europejskich modlitewników i przewodników, dialogów misteryjnych i historii apokryficznych, związanych z obrzędami Wielkiego Tygodnia, Krzeszowska Księga Pasyjna wyróżnia się bogactwem środków, kunsztem i artyzmem wykonania. Zachowała się w unikatowym egzemplarzu, będącym własnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, i od niedawna budzi zainteresowanie badaczy polskich i niemieckich jako świadectwo religijności barokowej, jedyne dzieło tego rodzaju, które we współpracy wybitnych artystów łączy różne dziedziny sztuki i zarówno swoim charakterem jak rangą wykracza poza obszar Śląska, na którym powstało. Kiedy opat konwentu cystersów w Krzeszowie Bernard Rosa (1624–1696) ustanawiał Drogę Krzyżową i pracował nad przygotowaniem odpowiedniego modlitewnika, częstym jego gościem był Johannes Scheffler (1624–1677), Anioł Ślązak, który swojemu gospodarzowi zawdzięczał wsparcie moralne i zachętę do pisania. Było więc naturalne, że zainspirował go do ułożenia pieśni towarzyszących stacjom Drogi Krzyżowej i że mimo słabnącego zdrowia Scheffler podjął się tego zadania. Nie było w otoczeniu nikogo innego, kto mógłby stworzyć pieśni o tak bogatej duchowości i tak wprawnym kształcie artystycznym. Granica między odtworzeniem – na podstawie ewangelii, apokryfów i objawień – trzydziestu dwóch stacji Drogi Krzyżowej a jej mistycznym ponowieniem zostaje w tej księdze zatarta, wyobrażenie przechodzi w rzeczywistość doznania i przeżycia. Publikacja ukazała się przy wsparciu Miasta Wrocławia.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


DROGA KRZYOWA O MIOSIERNYM ZBAWICIELU. Doda Empik.com Obserwuj. Droga Krzyowa o yciu wewntrznym oparta na Pimie witym i Dzienniczku s. Dzieo inspirowane twórczoci Anioa lzaka Adam Mickiewicz Zdania i uwagi z dzie Jakuba Bema Anioa lzaka Angelus Silesius i SMartina.


Pieśni Na Drodze Krzyżowej

Oferta od Osoby prywatnej. Krzeszowska Droga Krzyowa z pieniami Angelusa Silesiusa Anioa lzaka Bernard Rosa. K.A.Jeewski Biblioteka Telgte Dzieo inspirowane twórczoci Anioa lzaka Adam Mickiewicz Zdania i uwagi z dzie Jakuba Bema Anioa lzaka Angelus Silesius i SMartina. Krzeszowska droga krzyowa opisana na polecenie Bernarda Rosy . Krzeszowska Droga Krzyowa z pieniami Anioa lzaka Wrocaw . Krzeszowska Droga Krzyowa opisana na polecenie Bernarda Rosy z pieniami Angelusa Silesiusa Anioa lzaka melodiami Georga Josepha i rysunkami . z pieniami Angelusa Silesiusa Anioa lzaka melodiami Georga Josepha i . Ojciec matki a dziadek Angelusa Silesiusa Johannes Henneman by dworskim lekarzem co zapewne wpyno na karier wnuka.


Skąd możesz pobrać e-booki na swój czytnik i telefon za darmo Krzeszowska Droga Krzyżowa z pieśniami Angelusa Silesiusa (Anioła Ślązaka) PDF. książki w formacie PDF całkowicie .

Droga Krzyżowa Z Pieśniami Pieśni Na Drogę Krzyżową Droga Krzyżowa PieśniReaders Online Links


Contact Email