Readers Online

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej

W komentarzu omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków. Publikacja przybliża także zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.Skomentowane zostały ostatnie zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in. nowych instytucji: postępowania uproszczonego pozwalającego na przyspieszenie załatwiania spraw typowych, mediacji umożliwiającej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną, milczącego załatwienia sprawy administracyjnej przewidującego załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu, europejskiej współpracy administracyjnej obejmującej udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, posiedzenia w trybie współdziałania mającego na celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ zobowiązany, administracyjnych kar pieniężnych. Autorzy uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo komentarz został wzbogacony o bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927–2017. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.






W komentarzu omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków. Publikacja przybliża także zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz regulacje szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych.Skomentowane zostały ostatnie zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in. nowych instytucji: postępowania uproszczonego pozwalającego na przyspieszenie załatwiania spraw typowych, mediacji umożliwiającej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną, milczącego załatwienia sprawy administracyjnej przewidującego załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu, europejskiej współpracy administracyjnej obejmującej udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, posiedzenia w trybie współdziałania mającego na celu przyspieszenie zajęcia stanowiska przez organ zobowiązany, administracyjnych kar pieniężnych. Autorzy uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodatkowo komentarz został wzbogacony o bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927–2017. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Opublikowano WK . Komentarz Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytet WarmiskoMazurski w Olsztynie I Olsztyn 2020 Kodeks postpowania administracyjnego. znaczco zmieniono Kodeks postpowania administracyjnego przez wprowadzenie nowych instytucji rozstrzygania wtpliwoci na korzy strony mediacji umoliwiajcej zawarcie kompromisu z organem administracji lub stron przeciwn zaatwianie spraw milczco normujce zaatwienie sprawy zgodnie z daniem w przypadku braku reakcji. Stan prawny 15 . z rozstrzygnicia i . kodeks postpowania administracyjnego Komentarz kodeks postpowania administracyjnego Komentarz Andrzej Wróbel Magorzata Jakowska 7.


Kodeks Postępowania Administracyjnego Komentarz 2018

Roman Hauser prof. Pobierz i przeczytaj fragment ebooka za darmo. Kodeks postpowania administracyjnego Komentarz od 21947 z porównanie cen w 2 sklepach. Kodeks postpowania administracyjnego Komentarz od 27044 z porównanie cen w 3 sklepach. Prezentowany Komentarz pod redakcj wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Prezesa Naczelnego Sdu Administracyjnego prof. Elbieta KlatGórska dr hab. Kodeks postpowania administracyjnego. Artur Mudrecki KPA postepowania czwartek. z 16 maja 2019 r.


Darmowe e-booki Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz PDF. Uczelniane książki PDF Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej.



Readers Online Links


Contact Email