Readers Online

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Podręcznik. Klasa 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Czechowska Lucyna, Janicki Arkadiusz

Prezentuje treści przedmiotowe w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej. Rozbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik. Umożliwia samodzielne utrwalanie wiedzy z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach. Pozwala kształcić przydatne w życiu umiejętności, takie jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także prezentowanie własnego stanowiska w dyskusji.   Zawiera tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dzięki czemu uczeń w każdej chwili może skorzystać z tych aktów prawnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Prezentuje treści przedmiotowe w przejrzysty, łatwy do przyswojenia sposób dzięki uporządkowanej i atrakcyjnej szacie graficznej. Rozbudza zainteresowanie przedmiotem przez zastosowanie interesujących przykładów nawiązujących do życia codziennego oraz atrakcyjnych infografik. Umożliwia samodzielne utrwalanie wiedzy z wykorzystaniem czytelnych podsumowań po rozdziałach. Pozwala kształcić przydatne w życiu umiejętności, takie jak analiza danych statystycznych, tekstów naukowych i publicystycznych oraz przekazów medialnych, a także prezentowanie własnego stanowiska w dyskusji.   Zawiera tekst Konstytucji RP oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dzięki czemu uczeń w każdej chwili może skorzystać z tych aktów prawnych. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Liceum i technikum. Podrcznik do wiedzy o spoeczestwie dla liceum ogólnoksztaccego i technikum. Ksika W centrum uwagi. Nowy podrcznik do wiedzy o spoeczestwie do klasy I dla liceum ogólnoksztaccego i technikum zakres podstawowy. Podrcznik W centrum uwagi 1 dla technikum i liceum ogólnoksztaccego w zakresie podstawowym przedstawia w nowoczesny sposób najwaniejsze zagadnienia z obszaru ustroju Polski oraz ycia spoecznego Rzeczpospolitej Polskiej.


W Centrum Uwagi 2

Maturalne karty pracy do wiedzy o spoeczestwie dla liceum ogólnoksztaccego i technikum. Dysponujemy solidn wiedz dziaamy ju 11 lat. Wiedza o spoeczestwie. W centrum uwagi 1. Klasa brak informacji Okadka mikka Rok wydania 2019 Tytu Nowe wiedza o spoeczestwie w centrum uwagi era podrcznik 1 liceum i technikum zakres podstawowy 64202 Arkadiusz Janicki Justyna Kiczkowska Mariusz Menz NOWA ERA PODRCZNIKI. Podrcznik do wiedzy o spoeczestwie dla liceum i technikum. Publikacja w zakresie rozszerzonym kontynuuje treci pozwalajce zrealizowa wymagania przewidziane w podstawie programowej i . WSiP dba te o kadego. Reforma 2019. W centrum uwagi. Czechowska Lucyna Janicki Arkadiusz wicicki Klaudiusz okadka mikka. Wszystkie ksiki i multimedia z kategorii Wiedza o spoeczestwie w atrakcyjnych cenach.


Elektroniczne książki elektroniczne PDF Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Podręcznik. Klasa 2. Liceum i technikum. Zakres podstawowy PDF. Internetowy samouczek online w formacie PDF Czechowska Lucyna, Janicki Arkadiusz.

W Centrum Uwagi Zakres Podstawowy W Centrum UwagiReaders Online Links


Contact Email