Readers Online

Bractwo Kurkowe w Polsce. LeksykonPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Rotter Lucyna

Ten osobliwy leksykon, traktujący o strojach polskich bractw kurkowych, jest pierwszym tak obszernym kompendium wiedzy nie tylko z zakresu kostiumologii, ale również historii i tradycji bractw kurkowych w Polsce. Bracia kurkowi (a i siostry kurkowe także) to społeczność wyjątkowa, którą łączy wspólna pasja, umiłowanie Ojczyzny, tradycja, przywiązanie do dawnych zwyczajów. Swoją postawą uczą innych szacunku do prawa i ludzi. Mimo rozlicznych zawieruch politycznych, zmian granic, burz dziejowych i karuzeli systemów, na polskich ziemiach bractwa przetrwały z całą swą bogatą obrzędowością, zwyczajami, tradycjami i, oczywiście, strojami. Obecnie to elitarne, lokalne grona dbające o dobro wspólne i potrzeby innych, działacze charytatywni i społeczni, mimo władania bronią nastawione wyjątkowo pacyfistycznie, osoby znane, wpływowe. Z tego punktu widzenia książka zaspokaja potrzebę bliższej i szerszej prezentacji tradycji kurkowych w Polsce.


Ten osobliwy leksykon, traktujący o strojach polskich bractw kurkowych, jest pierwszym tak obszernym kompendium wiedzy nie tylko z zakresu kostiumologii, ale również historii i tradycji bractw kurkowych w Polsce. Bracia kurkowi (a i siostry kurkowe także) to społeczność wyjątkowa, którą łączy wspólna pasja, umiłowanie Ojczyzny, tradycja, przywiązanie do dawnych zwyczajów. Swoją postawą uczą innych szacunku do prawa i ludzi. Mimo rozlicznych zawieruch politycznych, zmian granic, burz dziejowych i karuzeli systemów, na polskich ziemiach bractwa przetrwały z całą swą bogatą obrzędowością, zwyczajami, tradycjami i, oczywiście, strojami. Obecnie to elitarne, lokalne grona dbające o dobro wspólne i potrzeby innych, działacze charytatywni i społeczni, mimo władania bronią nastawione wyjątkowo pacyfistycznie, osoby znane, wpływowe. Z tego punktu widzenia książka zaspokaja potrzebę bliższej i szerszej prezentacji tradycji kurkowych w Polsce.


Prezesem bractwa zosta Janusz Idczak. Towaystwo Steleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie Krakowskie Bractwo Kurkowe Szkoa Stelecka Towaystwo Steleckie Krakowskie krakowska organizacja kurkowa istniejca od XIV w. Bractwo Kurkowe w Polsce. Ówczesne Kurkowe Bractwo Strzeleckie liczyo 32 czonków posiadao wasn strzelnic i byo organizacj statutow.


Bractwa Kurkowe W Polsce

Bractwa kurkowe w Polsce Mundury Stroje Emblematy Insygnia Leksykon Lucyna Rotter. Bracia kurkowi a i siostry kurkowe take to spoeczno wyjtkowa któr czy wspólna pasja umiowanie Ojczyzny. Bractwo w Wielkopolskie najnowsze ogoszenia na OLX.pl. Najstarsz w Polsce organizacj miejsk jest Bractwo Kurkowe. Swoj postaw ucz innych szacunku do prawa i ludzi. The guild Bractwo has been found by previous members of Emerald Enclave.. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry. Nieperiodyczna strona Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Nysie. Stowarzyszenie strzeleckie nawizujce do szlachetnej tradycji bractw kurkowych.


Biblioteka Naukowa Bractwo Kurkowe w Polsce. Leksykon PDF. Forum pobierania książek w formacie PDF Rotter Lucyna.Readers Online Links


Contact Email