Readers Online

Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych - dziedzictwo docenione?PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Szmit-Naud Elżbieta

Impulsem do podjęcia tematyki stanowiącej treść niniejszej książki były powzięte przed laty badania zbioru zabytkowych, tradycyjnych dekoracji scenicznych w teatrze Marii Antoniny w Trianon, w Wersalu. W rezultacie eksploracją zostało objętych kilkanaście zachowanych europejskich zbiorów dekoracji teatralnych – od 2. połowy XVIII wieku po lata 20. wieku XX, głównie pochodzących z teatrów dworskich. Jest wśród nich kilka niemieckich, francuskich, czeskich, bogate zbiory szwedzkich teatrów królewskich, zbiór norweski i belgijski oraz jedyny zachowany zbiór polski. W problematykę książki wprowadza przedstawienie scenerii teatralnych tworzących tzw. wystawy sceny włoskiej (tj. tradycyjnej), wychodzące od genezy, typologii, prezentacji niegdysiejszego bogactwa tych szczególnych obiektów malarstwa iluzjonistycznego. Nakreślony został proces budzenia się świadomości ich znaczenia i miejsca w dziedzictwie kulturowym. Sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się zachowane, poddane badaniom zbiory dekoracji teatralnych, została przedstawiona na podstawie ewaluacji ich stanu oraz dokonanego audytu konserwatorskiego – ewaluacji warunków oraz zagrożeń ich dalszego trwania. Zarazem przedstawione treści posłużyły prezentacji metody służącej tego rodzaju ewaluacjom czy „ocenom ryzyka” – przydatnej w obszarze konserwacji zapobiegawczej wszelkich zbiorów i pozwalającej uzyskać obiektywny punkt odniesienia oraz miarodajne przesłanki do tworzenia konserwatorskich projektów.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Impulsem do podjęcia tematyki stanowiącej treść niniejszej książki były powzięte przed laty badania zbioru zabytkowych, tradycyjnych dekoracji scenicznych w teatrze Marii Antoniny w Trianon, w Wersalu. W rezultacie eksploracją zostało objętych kilkanaście zachowanych europejskich zbiorów dekoracji teatralnych – od 2. połowy XVIII wieku po lata 20. wieku XX, głównie pochodzących z teatrów dworskich. Jest wśród nich kilka niemieckich, francuskich, czeskich, bogate zbiory szwedzkich teatrów królewskich, zbiór norweski i belgijski oraz jedyny zachowany zbiór polski. W problematykę książki wprowadza przedstawienie scenerii teatralnych tworzących tzw. wystawy sceny włoskiej (tj. tradycyjnej), wychodzące od genezy, typologii, prezentacji niegdysiejszego bogactwa tych szczególnych obiektów malarstwa iluzjonistycznego. Nakreślony został proces budzenia się świadomości ich znaczenia i miejsca w dziedzictwie kulturowym. Sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się zachowane, poddane badaniom zbiory dekoracji teatralnych, została przedstawiona na podstawie ewaluacji ich stanu oraz dokonanego audytu konserwatorskiego – ewaluacji warunków oraz zagrożeń ich dalszego trwania. Zarazem przedstawione treści posłużyły prezentacji metody służącej tego rodzaju ewaluacjom czy „ocenom ryzyka” – przydatnej w obszarze konserwacji zapobiegawczej wszelkich zbiorów i pozwalającej uzyskać obiektywny punkt odniesienia oraz miarodajne przesłanki do tworzenia konserwatorskich projektów.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Wspópracuj z Muzeum Rolnictwa im. 8600 z Do koszyka . Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych SzmitNaud Elzbieta on Amazon.com.au. Tytu równolegy European collections of stage scenery sets an appreciated heritage? The perspective of preventive conservation. Czyli miejsca które musisz odwiedzi Powodów by przyjecha do Lublina jest wiele 700 lat historii wicej ni 100 zabytków w obrbie kilometra kw.


Naudu

Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych Elbieta SzmitNaud. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych które wyznaczaj nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujcych owiat szkolnictwo wysze. We wtorek 22.09 podczas konferencji o szczegóach mówili Piotr Pótorak dyrektor Teatru Dramatycznego Martyna Zaniewska zastpca. Teatr japoski rozwija si pocztkowo pod wpywem miejscowej kultury oraz wzorców czerpanych z kontynentu g. W rezultacie eksploracj zostao objtych kilkanacie zachowanych europejskich zbiorów dekoracji teatralnych od 2. Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych. zabytkowe motocykle amerykaskie HarleyDavidson i Indian spalinowe silniki. o adaptacji Mieszczanina szlachcicem z poowy XVIII w.. Impulsem do podjcia tematyki . Zbiory iluzjonistycznych dekoracji sceny woskiej i czynniki wspóczenie warunkujce ich.


E-książki PDF do czytnika Europejskie zbiory iluzjonistycznych scenerii teatralnych - dziedzictwo docenione? PDF. książki w formacie PDF całkowicie Szmit-Naud Elżbieta.Readers Online Links


Contact Email