Readers Online

Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świeciePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Romanowska-Gręda Katarzyna

Publikacja skierowana do dyrektorów, którym zależy na skutecznym zabezpieczeniu uczniów przed zagrożeniami czyhającymi na nich w sieci. Znajdują się na niej dwie prezentacje. Pierwsza z nich jest szkoleniem dla kadry pedagogicznej, które pomoże wprowadzić nauczycieli w tematykę cyberprzemocy i poinstruuje, jakie środki profilaktyczne i zaradcze należy w tym zakresie stosować. Druga natomiast stanowi gotowe narzędzie, dzięki któremu nauczyciele przeprowadzą skuteczne warsztaty dla uczniów. W ten sposób młodzi użytkownicy internetu unikną zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a jeśli spotkają się z jakąś formą przemocy - będą wiedzieli, jak sobie z nią poradzić.


Publikacja skierowana do dyrektorów, którym zależy na skutecznym zabezpieczeniu uczniów przed zagrożeniami czyhającymi na nich w sieci. Znajdują się na niej dwie prezentacje. Pierwsza z nich jest szkoleniem dla kadry pedagogicznej, które pomoże wprowadzić nauczycieli w tematykę cyberprzemocy i poinstruuje, jakie środki profilaktyczne i zaradcze należy w tym zakresie stosować. Druga natomiast stanowi gotowe narzędzie, dzięki któremu nauczyciele przeprowadzą skuteczne warsztaty dla uczniów. W ten sposób młodzi użytkownicy internetu unikną zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, a jeśli spotkają się z jakąś formą przemocy - będą wiedzieli, jak sobie z nią poradzić.


Psycholog ekspertka ds. Podkrela potencjalne zagroenia online z którymi mog spotka si róne grupy dzieci wraliwych w Internecie takie jak presja na seks cyberprzemoc oszustwa lub treci promujce samookaleczenie anoreksj i samobójstwo. Zobacz inne Podrczniki szkolne najtasze i . Gazeta Szkolna 2009 nr 34 s. Szkodliwe treci.


Cyberprzemoc Literatura

Elbieta Barczyk nauczyciel bibliotekarz PBP RODN WOM w Czstochowie Licencja Uznanie autorstwa Uycie niekomercyjne 3.0. W niniejszym raporcie podkrelono zagroenia online z którymi mog spotka si dzieci . Modzie w Internecie zagroenia w Sieci oraz prawne aspekty funkcjonowania w wirtualnym wiecie.. Karolina RomanowskaGrda Autorzy RomanowskaGrda Karolina. Korzystanie z mediów cyfrowych i internetu daje szerokie moliwoci ale stwarza te zagroenia szczególnie dla modych ludzi. Problem cyberprzemocy czyli przemocy z uyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych nie jest nowy. Ksik Cyberprzemoc i inne zagroenia w cyfrowym wiecie mona najtaniej kupi w sklepie internetowym ebookpoint.pl za jedyne 22.40z. Cyberprzemoc cybermobbing cyberbullying agresja elektroniczna elektroniczna przemoc rówienicza stosowanie przemocy poprzez przeladowanie zastraszanie nkanie wymiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzdzi typu elektronicznego takich jak SMS email witryny internetowe fora dyskusyjne w internecie portale spoecznociowe i inne. Wiele osignito ale jest jeszcze wiele do zrobienia tak skrótowo mogoby brzmie. Co mog zrobi . Cyberprzemoc i inne zagroenia w cyfrowym wiecie. Cyberprzemoc pojawia si na przeomie XX i XXI wieku. Agresja wród dzieci bya jest i bdzie.


Zabawna książka PDF Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie PDF. Darmowe książki audio Romanowska-Gręda Katarzyna.Readers Online Links


Contact Email