Readers Online

Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce. Analiza zasobów relacyjnych w ujęciu strukturalnymPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Światowiec-Szczepańska Justyna, Zdziarski Michał, Małys Łukasz

Przedmiotem pracy jest wyjaśnienie różnic w wynikach osiąganych przez spółki notowane na warszawskim rynku kapitałowym przy pomocy zmiennych opisujących sieci korporacyjne. Tym samym monografia wpisuje się w wymagający nurt literatury światowej, który upatruje w sieciach społecznych łączących organy przedsiębiorstw istotnego uwarunkowania, pozytywnie wpływającego na osiągane wyniki finansowe oraz redukującego ryzyko. Warto podkreślić, że jest to pierwsze polskie badanie podejmujące ten problem, a przy tym zrealizowane na bardzo wysokim poziomie konceptualnym i teoretycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych miar strukturalnej analizy sieci. Uzyskane wyniki są poznawczo interesujące i wnoszą znaczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu. Po pierwsze dlatego, że ustalono korzystny wpływ sieci korporacyjnych na poziom ryzyka strategicznego. Po drugie, ujawniono brak istotnie pozytywnego wpływu sieci na wyniki finansowe, co oznaczać może niski stopień wykorzystania zasobów relacyjnych. Po trzecie, wskazano na pozytywny wpływ reprezentacji instytucji finansowych w organach nadzorczych na wyniki finansowe uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. Po czwarte, badanie jakościowe ujawniło pewną rezerwę w wykorzystywaniu, a nawet postrzeganiu powiązań sieciowych w sieciach korporacyjnych.Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha Czakona Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Przedmiotem pracy jest wyjaśnienie różnic w wynikach osiąganych przez spółki notowane na warszawskim rynku kapitałowym przy pomocy zmiennych opisujących sieci korporacyjne. Tym samym monografia wpisuje się w wymagający nurt literatury światowej, który upatruje w sieciach społecznych łączących organy przedsiębiorstw istotnego uwarunkowania, pozytywnie wpływającego na osiągane wyniki finansowe oraz redukującego ryzyko. Warto podkreślić, że jest to pierwsze polskie badanie podejmujące ten problem, a przy tym zrealizowane na bardzo wysokim poziomie konceptualnym i teoretycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych miar strukturalnej analizy sieci. Uzyskane wyniki są poznawczo interesujące i wnoszą znaczny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu. Po pierwsze dlatego, że ustalono korzystny wpływ sieci korporacyjnych na poziom ryzyka strategicznego. Po drugie, ujawniono brak istotnie pozytywnego wpływu sieci na wyniki finansowe, co oznaczać może niski stopień wykorzystania zasobów relacyjnych. Po trzecie, wskazano na pozytywny wpływ reprezentacji instytucji finansowych w organach nadzorczych na wyniki finansowe uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. Po czwarte, badanie jakościowe ujawniło pewną rezerwę w wykorzystywaniu, a nawet postrzeganiu powiązań sieciowych w sieciach korporacyjnych.Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha Czakona Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Przedmiotem pracy jest wyjanienie rónic w wynikach osiganych przez spóki notowane na warszawskim rynku kapitaowym przy pomocy zmiennych opisujcych sieci korporacyjne. Cena 4786 z. Tomasz Jaowiec. Analiza zasobów relacyjnych w ujciu strukturalnym Autor Justyna wiatowiecSzczepaska Micha Zdziarski ukasz Mays . dr Joanna WolszczakDerlacz strefy euro.


Justyna Światowiec Szczepańska

Efektywno ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce analiza statystyczna Wójcik Grayna agroekonomia. Analiza zasobów relacyjnych w ujciu strukturalnym Przedmiotem pracy jest wyjanienie rónic w wynikach osiganych przez. Szaban Jolanta Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej Sygnatura 112611 DIFIN 2016 Jemielniak Dariusz Klasyka teorii zarzdzania wiczenia przykady testy Sygnatura 112612 Wydawnictwo Poltext 2015 Sieci korporacyjne spóek giedowych w Polsce analiza zasobów relacyjnych w ujciu strukturalnym Sygnatura 112613 PWN 0. korporacyjny w internetowym sklepie Empik.com. Analiza zasobów relacyjnych w ujciu strukturalnym opis wydawcy. Podrcznik dla trenerów i mentorów autorstwa Parsloe Eric Leedham Melville Melville Diane dostpna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 8811 z. Tym samym monografia wpisuje si w wymagajcy nurt literatury wiatowej który upatruje w sieciach spoecznych czcych organy przedsibiorstw istotnego. Tym samym monografia wpisu. KNE X X X Regionalne zrónicowanie Unii Europejskiej. w cenie 40.12 z. Sieci korporacyjne spóek giedowych w Polsce.


E-książki online w formacie PDF Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce. Analiza zasobów relacyjnych w ujęciu strukturalnym PDF. E-booki do pobrania online w formacie PDF oraz w czytniku Światowiec-Szczepańska Justyna, Zdziarski Michał, Małys Łukasz.Readers Online Links


Contact Email