Readers Online

Zwierciadło Kordiana. Rola i Maska bohatera w dramatach SłowackiegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Masłowski Michał

Książka Zwierciadła Kordiana przedstawia na europejskim tle porównawczym polski ideał osobowości, wcielony w figurę Herosa (zestawienie sylwetki Kordiana z Hamletem, Księciem Homburga i Lorenzacciem) oraz ukazuje aktualność dramatów Słowackiego, które eksponują bliską współczesnemu odbiorcy problematykę maski i roli. Książka przedstawia radykalnie odmienne stanowisko wobec utrwalonych sądów na temat polskiej kultury i na temat bohatera romantycznego, nie podejmując z nimi zresztą polemiki. Przeciw przekonaniu, iż kultura polska, a zwłaszcza nasza literatura romantyczna, jest i musi być niezrozumiała dla Zachodu i nieprzetłumaczalna, Masłowski dokonuje jej przekładu na problematykę nowoczesną (...). Nie polemizując z sądem, iż romantyczny paradygmat się wyczerpał, autor dowodzi, że stworzył on współczesnego bohatera kulturowego, w nim zaś wyraża się tożsamość danej kultury, tak polskiej, jak niemieckiej. Nie polemizując z oskarżeniami romantyzmu wskazuje, iż sam "przekład" romantycznej problematyki na nowoczesny język oskarżenia te niejako uchyla. Nie dokonuje żadnej "obrony" [romantyzmu]. Byłoby to postępowanie naiwne, tymczasem zadaniem całej książki jest właśnie od-naiwnić, by tak rzec, nasze myślenie o romantyzmie, pogłębić je, wciągnąć w orbitę ogólnej, europejskiej dysputy kulturalnej.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Książka Zwierciadła Kordiana przedstawia na europejskim tle porównawczym polski ideał osobowości, wcielony w figurę Herosa (zestawienie sylwetki Kordiana z Hamletem, Księciem Homburga i Lorenzacciem) oraz ukazuje aktualność dramatów Słowackiego, które eksponują bliską współczesnemu odbiorcy problematykę maski i roli. Książka przedstawia radykalnie odmienne stanowisko wobec utrwalonych sądów na temat polskiej kultury i na temat bohatera romantycznego, nie podejmując z nimi zresztą polemiki. Przeciw przekonaniu, iż kultura polska, a zwłaszcza nasza literatura romantyczna, jest i musi być niezrozumiała dla Zachodu i nieprzetłumaczalna, Masłowski dokonuje jej przekładu na problematykę nowoczesną (...). Nie polemizując z sądem, iż romantyczny paradygmat się wyczerpał, autor dowodzi, że stworzył on współczesnego bohatera kulturowego, w nim zaś wyraża się tożsamość danej kultury, tak polskiej, jak niemieckiej. Nie polemizując z oskarżeniami romantyzmu wskazuje, iż sam "przekład" romantycznej problematyki na nowoczesny język oskarżenia te niejako uchyla. Nie dokonuje żadnej "obrony" [romantyzmu]. Byłoby to postępowanie naiwne, tymczasem zadaniem całej książki jest właśnie od-naiwnić, by tak rzec, nasze myślenie o romantyzmie, pogłębić je, wciągnąć w orbitę ogólnej, europejskiej dysputy kulturalnej.Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Sprawd wszystkie ksiki Micha Masowski. Zwierciado Kordiana Dostawa do placówki kiosku Ruchu Poczty abki za 899 z . Lien à la collection Voir toutes les notices liées. Wczesne powieci poetyckie Arab Mnich mija egzotyka.


Kordiana 33

Ksika Zwierciado Kordiana. Powie Wicej informacji. Zwierciado Kordiana Rola i maska bohatera w dramatach Sowackiego Masowski Micha wiat Literacki. Rola i maska bohatera w dramatach Sowackiego Warszawa 2001 ISBN 8388612158. Rewolucja w myli i praktyce politycznej maa okadka . Hamlet stan przed najwaniejsz decyzj w yciu czy powinien wej na drog moralnego za. Data zakoczenia cena 1999 z. MytychForajter. otwarta konstrukcja.


Książki, metodyki, artykuły w formacie PDF Zwierciadło Kordiana. Rola i Maska bohatera w dramatach Słowackiego PDF. Czytanie dokumentów PDF Masłowski Michał.

Kordian BohaterowieReaders Online Links


Contact Email