Readers Online

Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowaniaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Buczak Agnieszka

Przedstawiona mi do recenzji książka to bardzo potrzebne, opracowane zgodnie z wymogami pisarstwa naukowego, a zarazem niezwykle interesujące studium teoretyczno-empiryczne nad uwarunkowaniami wyborów żywieniowych u ludzi dorosłych {...} Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powodzenie tak oryginalnie zaprojektowanych działań wymagało od Autorki spełnienia warunku, jaki jest wysoki poziom kompetencji metodologicznych, któremu podołała w całej rozciągłości {...}. To precyzyjnie zaplanowane i wzorowo zrealizowane pójście "w głąb" postawionego problemu badawczego pozwoliło na wyprowadzenie interesujących wniosków {....} W świetle uzyskanych wyników Autorka formułuje wskazówki dla kształcenia nauczycieli oraz dla edukacji szkolnej, zaznaczając, że w procesie kształtowania się u uczniów postaw żywieniowych jednakowo ważne są działania związane bezpośrednio z edukacją żywieniową rozumianą w kategoriach nauczania-uczenia się, jak i te, które są ukierunkowane na korelaty tych postaw, np. współpraca z rodzicami, kompensowanie przez szkołę niedostatków wynikających z zaburzonego funkcjonowania rodziny, kształtowanie u uczniów pozytywnej samooceny, kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Z recenzji dr hab. Anny GawełPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


Przedstawiona mi do recenzji książka to bardzo potrzebne, opracowane zgodnie z wymogami pisarstwa naukowego, a zarazem niezwykle interesujące studium teoretyczno-empiryczne nad uwarunkowaniami wyborów żywieniowych u ludzi dorosłych {...} Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powodzenie tak oryginalnie zaprojektowanych działań wymagało od Autorki spełnienia warunku, jaki jest wysoki poziom kompetencji metodologicznych, któremu podołała w całej rozciągłości {...}. To precyzyjnie zaplanowane i wzorowo zrealizowane pójście "w głąb" postawionego problemu badawczego pozwoliło na wyprowadzenie interesujących wniosków {....} W świetle uzyskanych wyników Autorka formułuje wskazówki dla kształcenia nauczycieli oraz dla edukacji szkolnej, zaznaczając, że w procesie kształtowania się u uczniów postaw żywieniowych jednakowo ważne są działania związane bezpośrednio z edukacją żywieniową rozumianą w kategoriach nauczania-uczenia się, jak i te, które są ukierunkowane na korelaty tych postaw, np. współpraca z rodzicami, kompensowanie przez szkołę niedostatków wynikających z zaburzonego funkcjonowania rodziny, kształtowanie u uczniów pozytywnej samooceny, kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Z recenzji dr hab. Anny GawełPowyższy opis pochodzi od wydawcy.


Strona internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Punktem wyjcia dla podjcia bada byo skonstruowanie. Artykuy naukowe. Data zakoczenia cena 2452 z . EKW2 Definiuje podstawowe poj cia socjologiczne charakteryzuje podstawowe teorie socjologiczne socjologiczn koncepcj czowieka. Podstawy psychologii podrcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych pod red.


Agnieszka Buczak

Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Struktura i uwarunkowania. Buczak Agnieszka. MarkiStruga Michalineum CMM 2016. Postawy ywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Z jednej strony wyznaczaj materialne moliwoci budetu pastwa jaki mona przeznaczy na szkolnictwo z drugiej za tworz ilociowe i jakociowe zapotrzebowanie na .


E-książki kompletne w formacie PDF Postawy żywieniowe studentów kierunków nauczycielskich. Struktura i uwarunkowania PDF. Tysiące e-booków online Buczak Agnieszka.Readers Online Links


Contact Email