Readers Online

Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Lecha Paprzyckiego, Prezesa Izby Karnej Sadu Najwyższego, pt. Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, łącznie z tomem 3, Nauka o przestępstwie, Zasady odpowiedzialności, prezentuje fundamentalną i niezwykle ważną  dla prawa karnego problematykę przestępstwa – czyli czynu zabronionego, popełnionego z zamiarem, uznanego za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowanego i zagrożonego karą na mocy prawa karnego. Publikacja ta poświęcona została szczegółowemu przedstawieniu zasad wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn.W sposób kompleksowy i gruntowny przedstawiono w nim: istotę przedmiotowej instytucji, regulacje obecne oraz w ujęciu historycznym jak i porównawczym na tle innych państw europejskich, praktyczne zasady stosowania wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności za popełnione czyny, podając przy tym liczne obrazujące niniejszą tematykę przykłady praktyczne, najbardziej aktualny stan prawny, najnowsze oraz historycznie najważniejsze orzecznictwo, a także dorobek judykatury i doktryny w prezentowanym zakresie. W ramach 4 obszernych rozdziałów Autorzy podjęli skomplikowaną i budzącą liczne kontrowersje tematykę odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych. Wnikliwie zaprezentowano i omówiono: okoliczności wyłączające bezprawność, gdzie szczegółowym komentarzem opatrzono m.in. instytucję obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności, oraz istotę dozwolonego eksperymentu odnosząc się także do problematyki kolizji obowiązków w tym zakresie, okoliczności uchylające bądź umniejszające winę -  Autorzy pochylili się nad zagadnieniami niepoczytalności, umniejszonej poczytalności, działania na rozkaz, najistotniejszej i najbardziej wieloaspektowej tematyki błędu – zarówno co do znamion czynu zabronionego, co do bezprawności jak i co do okoliczności wyłączających odpowiedzialność oraz innymi okolicznościami wyłączającymi winę, okoliczności wyłączające lub ograniczające karalność, w tym zakresie autorzy skupili się na praktycznych i złożonych aspektach ustawowych klauzul niekaralności, przedawnienia oraz immunitetów. Częściowe lub całkowite darowanie kary oraz zatarcie skazania stanowi dopełnienie tematu przewodniego rozdziału, instytucję pomijalnego zbiegu przestępstw, począwszy od ewolucji konstrukcji przestępstwa ciągłego, poprzez czyn ciągły i ciąg przestępstw, skończywszy zaś na istocie czynów współukaranych. Niniejsze, 2. wydanie uwzględnia zmiany zawarte w nowelizacji z 1.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), wśród których warto wskazać odmienne uregulowanie art. 28, którego nowe brzmienie określa konsekwencje usprawiedliwionego błędu co do znamienia.Prezentowana pozycja obejmuje także zmiany ujęte w nowelizacji z 15.4.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), do których należy m.in. doprecyzowanie treści art. 76, mówiącego o zatarciu skazania, a także kryminalizację art. 233 § 3 k.k. poprzez zwiększenie stopnia ochrony wymiaru sprawiedliwości przed wprowadzaniem w błąd organów procesowych w wyniku składania fałszywych zeznań lub fałszywych opinii. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


Tom 4 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Lecha Paprzyckiego, Prezesa Izby Karnej Sadu Najwyższego, pt. Nauka o przestępstwie, wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, łącznie z tomem 3, Nauka o przestępstwie, Zasady odpowiedzialności, prezentuje fundamentalną i niezwykle ważną  dla prawa karnego problematykę przestępstwa – czyli czynu zabronionego, popełnionego z zamiarem, uznanego za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowanego i zagrożonego karą na mocy prawa karnego. Publikacja ta poświęcona została szczegółowemu przedstawieniu zasad wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn.W sposób kompleksowy i gruntowny przedstawiono w nim: istotę przedmiotowej instytucji, regulacje obecne oraz w ujęciu historycznym jak i porównawczym na tle innych państw europejskich, praktyczne zasady stosowania wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności za popełnione czyny, podając przy tym liczne obrazujące niniejszą tematykę przykłady praktyczne, najbardziej aktualny stan prawny, najnowsze oraz historycznie najważniejsze orzecznictwo, a także dorobek judykatury i doktryny w prezentowanym zakresie. W ramach 4 obszernych rozdziałów Autorzy podjęli skomplikowaną i budzącą liczne kontrowersje tematykę odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych. Wnikliwie zaprezentowano i omówiono: okoliczności wyłączające bezprawność, gdzie szczegółowym komentarzem opatrzono m.in. instytucję obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności, oraz istotę dozwolonego eksperymentu odnosząc się także do problematyki kolizji obowiązków w tym zakresie, okoliczności uchylające bądź umniejszające winę -  Autorzy pochylili się nad zagadnieniami niepoczytalności, umniejszonej poczytalności, działania na rozkaz, najistotniejszej i najbardziej wieloaspektowej tematyki błędu – zarówno co do znamion czynu zabronionego, co do bezprawności jak i co do okoliczności wyłączających odpowiedzialność oraz innymi okolicznościami wyłączającymi winę, okoliczności wyłączające lub ograniczające karalność, w tym zakresie autorzy skupili się na praktycznych i złożonych aspektach ustawowych klauzul niekaralności, przedawnienia oraz immunitetów. Częściowe lub całkowite darowanie kary oraz zatarcie skazania stanowi dopełnienie tematu przewodniego rozdziału, instytucję pomijalnego zbiegu przestępstw, począwszy od ewolucji konstrukcji przestępstwa ciągłego, poprzez czyn ciągły i ciąg przestępstw, skończywszy zaś na istocie czynów współukaranych. Niniejsze, 2. wydanie uwzględnia zmiany zawarte w nowelizacji z 1.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), wśród których warto wskazać odmienne uregulowanie art. 28, którego nowe brzmienie określa konsekwencje usprawiedliwionego błędu co do znamienia.Prezentowana pozycja obejmuje także zmiany ujęte w nowelizacji z 15.4.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), do których należy m.in. doprecyzowanie treści art. 76, mówiącego o zatarciu skazania, a także kryminalizację art. 233 § 3 k.k. poprzez zwiększenie stopnia ochrony wymiaru sprawiedliwości przed wprowadzaniem w błąd organów procesowych w wyniku składania fałszywych zeznań lub fałszywych opinii. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.


redaktor Lech K. System Prawa Karnego Tom 4 sprawd opinie i opis produktu. Ksika w kategorii Prawo. Pod redakcj Lecha K. Nauka o przestpstwie Wyczenie i ograniczenie odpowiedzialnoci karnej Tom 4 pobierz PDF Tom 4 Systemu Prawa Karnego pod redakcj Publikacja ta powicona zostaa szczegóowemu przedstawieniu. O niemoliwoci pocignicia osoby nieletniej do odpowiedzialnoci karnej za tzw.


Okoliczności Wyłączające Przestępczość Czynu

Nauka o przestpstwie Zasady odpowiedzialnoci Tom 3 Ocena 35 5 5604 opinie SPK Tom 4 Nauka o przestpstwie wyczenie i ograniczenie odpowiedzialnoci karnej. tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Karnego w tym m.in. Nauka o przestpstwie. Tom 4 Systemu Prawa Karnego pod redakcj prof.


Książki w formacie PDF do pobrania Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4 PDF. Forum pobierania książek w formacie PDF .Readers Online Links


Contact Email