Readers Online

Zarys polskiego prawa podatkowegoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Głuchowski Jan, Patyk Jacek

W podręczniku w sposób bardzo przystępny przedstawiono m.in. charakterystykę podatków, zobowiązania i postępowanie podatkowe, organy i kontrolę podatkową, legalne i nielegalne zachowania podatkowe, nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia podatkowe, a także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki państwowe i lokalne. W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w ustawach podatkowych. Niniejsza publikacja jest adresowana do studentów wydziałów prawa i ekonomii, kandydatów na doradców podatkowych oraz praktyków. Dla ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w książce pojęć z indeksu. Stan prawny 30 września 2011 r.


W podręczniku w sposób bardzo przystępny przedstawiono m.in. charakterystykę podatków, zobowiązania i postępowanie podatkowe, organy i kontrolę podatkową, legalne i nielegalne zachowania podatkowe, nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia podatkowe, a także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki państwowe i lokalne. W trzecim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w ustawach podatkowych. Niniejsza publikacja jest adresowana do studentów wydziałów prawa i ekonomii, kandydatów na doradców podatkowych oraz praktyków. Dla ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w książce pojęć z indeksu. Stan prawny 30 września 2011 r.


Data Premiery . Prawo podatkowe. obowizek podatkowy i zobowizanie podatkowe iv. Jan Guchowski Jacek Patyk. Zobacz prawo podatkowe podobne do Zarys polskiego prawa podatkowego 2011.


Zarys Polskiego Prawa Podatkowego Głuchowski

W podrczniku w sposób bardzo przystpny przedstawiono m.in. Zarys polskiego prawa podatkowego Guchowski Jan Patyk Jacek Jacek Patyk. Golat Podatki a prawo cywilne WarszawaJaktorów 2000. Wysyka Niedostpna. Praca zawiera omówienie zarówno czci ogólnej jak i czci szczególowej polskiego prawa podatkowego. Data zakoczenia . Specjalizuje si w midzynarodowym prawie podatkowym.


Książki w formacie PDF do pobrania Zarys polskiego prawa podatkowego PDF. Duża książka PDF Głuchowski Jan, Patyk Jacek.Readers Online Links


Contact Email