Readers Online

Asertywność MenedżeraPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w różnych sytuacjach życia zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego w sposób otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych. Aby być asertywnym menedżerem, należy nauczyć się: wydawać polecenia i przekazywać swoje oczekiwania, chwalić innych i prezentować siebie, nie bać się krytyki i reagować na nią, bronić się przed agresją, a także umieć odmawiać. I tego właśnie uczy książka Asertywność menedżera.Autorzy są psychologami, ekspertami w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i zmiany zachowań, a także licencjonowanymi trenerami i superwizorami treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Maria Król-Fijewska jest twórcą polskiej wersji treningu asertywności. Piotr Fijewski opracował wariantowy scenariusz treningu zachowań asertywnych, dostosowany do sytuacji pracowniczej. Oboje od wielu lat tworzą, koordynują i realizują programy szkoleniowe dla pracowników firm prywatnych i instytucji państwowych. W ramach działalności edukacyjnej warszawskiego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA prowadzą szkołę trenerów. Uczą - metodami aktywnymi - studentów oraz osoby zajmujące się działalnością szkoleniową, w jaki sposób pracować z grupą. Są również merytorycznymi konsultantami firm szkoleniowych w zakresie metod uczenia, pracy z grupą, działalności trenerskiej.


Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w różnych sytuacjach życia zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego w sposób otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych. Aby być asertywnym menedżerem, należy nauczyć się: wydawać polecenia i przekazywać swoje oczekiwania, chwalić innych i prezentować siebie, nie bać się krytyki i reagować na nią, bronić się przed agresją, a także umieć odmawiać. I tego właśnie uczy książka Asertywność menedżera.Autorzy są psychologami, ekspertami w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i zmiany zachowań, a także licencjonowanymi trenerami i superwizorami treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Maria Król-Fijewska jest twórcą polskiej wersji treningu asertywności. Piotr Fijewski opracował wariantowy scenariusz treningu zachowań asertywnych, dostosowany do sytuacji pracowniczej. Oboje od wielu lat tworzą, koordynują i realizują programy szkoleniowe dla pracowników firm prywatnych i instytucji państwowych. W ramach działalności edukacyjnej warszawskiego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA prowadzą szkołę trenerów. Uczą - metodami aktywnymi - studentów oraz osoby zajmujące się działalnością szkoleniową, w jaki sposób pracować z grupą. Są również merytorycznymi konsultantami firm szkoleniowych w zakresie metod uczenia, pracy z grupą, działalności trenerskiej.


Mona go poleci nie tylko obecnym i przyszym menederom ale take psychologom socjologom . Specjalizuje si w projektach zwizanych z rozwijaniem kompetencji menederskich projektach majcych na celu podnoszenie efektywnoci dziaania projektach zwizanych z doskonaleniem umiejtnoci asertywnej komunikacji. Asertywno menedera opis produktu We wspóczesnym wiecie asertywno staa si jedn z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedera. Picture Information . Zobacz peny profil uytkownika Jarosaw Wieczorek i odkryj jegojej kontakty oraz stanowiska w podobnych firmach.


Trening Asertywności Król Fijewska

Asertywno jest . zarejestruj zaloguj. Informacje o ASERTYWNO MENEDERA 9499866562 w archiwum Allegro. Jednoczenie osoba asertywna posiada zdolno do obrony swoich praw w relacjach i zdarzeniach spoecznych. Rozwija umiejtno asertywnego delegowania. Team Leaders Week consists of six workshops each of them is focuses on competences important in the work of a leader. Autor KrólFijewska Maria. Asertywno jest umiejtnoci posugiwania si w rónych sytuacjach agodn stanowczoci w obronie wasnych racji ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych. We wspóczesnym wiecie asertywno staa si jedn z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedera. I tego wanie uczy ksika Asertywno menedera.Autorzy s psychologami ekspertami w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i zmiany zachowa . Data zakoczenia 20190418 cena 3370 z. asertywno menedera w internetowym sklepie Empik.com.


Darmowe e-booki Asertywność Menedżera PDF. Książki elektroniczne po czesku Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr.Readers Online Links


Contact Email